ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεγχοι σε οικοδομές (2008 – 2013) για πιθανή φοροδιαφυγή

elegchoi-se-oikodomes-2008-amp-8211-2013-gia-pithani-forodiafygi-2063410

Ελέγχους για ΦΠΑ που δεν καταβλήθηκε και εν γένει για πιθανή φοροδιαφυγή σε οικοδομές που ηλεκτροδοτήθηκαν ακόμα και 7 χρόνια νωρίτερα ξεκινάει το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) στα δίχτυα της εφορίας θα βρεθούν τόσο ιδιώτες που προχώρησαν σε ανέγερση οικοδομής, όσο και σε κατασκευαστικές εταιρείες. Οι έλεγχοι θα γίνουν σε οικοδομές που ανεγέρθηκαν την περίοδο 2008 – 2013 και έχουν επιφάνεια άνω των 180 τ.μ. ή εάν είναι αυθαίρετες άνω των 120 τ.μ. (εφόσον έγιναν από ιδιώτες).

Επίσης, οι έλεγχοι θα γίνονται για την επαλήθευση των στοιχείων Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής Οικοδομών (ΕΚΚΟ) και την απόδοση στο Δημόσιο του σχετικού ΦΠΑ που προκύπτει, ενώ μπορεί να φθάσουν και  σε  περιπτώσεις που χτίστηκαν με άδεια οικοδομής μεταγενέστερη  της 1ης Ιανουαρίου 1995.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΓΓΔΕ, στο δείγμα των ελέγχων υπάγονται και ελέγχονται:

1. Οι υποθέσεις ακινήτων με επιφάνεια άνω των 180 τ.μ. που ανεγέρθηκαν από τον ιδιώτη-ιδιοκτήτη. Μάλιστα, στις περιπτώσεις αυθαιρέτων που ανεγέρθηκαν από τον ιδιώτη, είτε αυτά έχουν νομιμοποιηθεί είτε έχει εγκριθεί αρμοδίως η ηλεκτροδότησή τους, οι υποθέσεις υπάγονται στο δείγμα και ελέγχονται, εφόσον η επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει 120 τ.μ.

Οι παραπάνω υποθέσεις ελέγχονται υπό την προϋπόθεση ότι η βεβαίωση για την ηλεκτροδότηση χορηγήθηκε ή η υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκατάσταση θεωρήθηκε:

• εντός του έτους 2008 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 7

• εντός του έτους 2009 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 1

• εντός του έτους 2010 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 4

• εντός του έτους 2011 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 2

• εντός του έτους 2012 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 5

• εντός του έτους 2013 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 9.

2. Οι υποθέσεις ακινήτων τα οποία ανεγέρθηκαν από επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους και εφόσον συντρέχουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις του έτους χορήγησης της βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ή θεώρησης της υπεύθυνης δήλωσης του ηλεκτρολόγου εγκατάσταση και του αριθμού του φορολογικού μητρώου του υπόχρεου.

3. Στις περιπτώσεις που η οικοδομή ανήκει σε περισσότερους του ενός ιδιώτες – ιδιοκτήτες ή ανεγέρθηκε από περισσότερες της μιας κατασκευαστικής εταιρείας, ελέγχεται ολόκληρη η υπόθεση, εφόσον ο αριθμός του φορολογικού μητρώου ενός εκ των ιδιωτών – ιδιοκτητών ή μιας εκ των επιχειρήσεων λήγει στα παραπάνω ψηφία.