ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Aνάπτυξη 2,2% στο α΄ εξάμηνο του 2015 προβλέπει το ΚΕΠΕ

anaptyxi-2-2-sto-a-examino-toy-2015-provlepei-to-kepe-2066064

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το έτος 2014 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 0,9%, σηματοδοτώντας μία σημαντική αναθεώρηση προς τα πάνω, σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις και επιβεβαιώνοντας την έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την ύφεση, σύμφωνα με τις προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του ΑΕΠ.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2015, προβλέπει περαιτέρω αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, με το μέσο ρυθμό μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015 να εκτιμάται στο 2,2%.

Το ΚΕΠΕ δημοσιοποιεί σήμερα τις προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις του ρυθμού μεταβολής του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Οι εν λόγω προβλέψεις προκύπτουν από την εφαρμογή ενός δυναμικού υποδείγματος παραγόντων (dynamic factor model) και ενσωματώνουν στοιχεία για την οικονομική δραστηριότητα μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2014.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των ως άνω προβλέψεων είναι, πρώτον, η σαφής επιβεβαίωση των εκτιμήσεων ότι το 2014 αποτελεί το έτος μετάβασης από τη μακροχρόνια ύφεση, η οποία είχε ξεκινήσει το 2008, σε καθεστώς ανάπτυξης και, δεύτερον, η αξιοσημείωτη βελτίωση της πρόβλεψης αναφορικά με το ύψος του ρυθμού ανάπτυξης.

Παράλληλα, οι προβλέψεις για τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2015 οδηγούν στην εκτίμηση ενός σημαντικού ρυθμού ανάπτυξης για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

«Οι εκτιμώμενοι θετικοί ρυθμοί μεταβολής για τα αμέσως προσεχή τρίμηνα αντανακλούν ποικίλες πτυχές των πρόσφατων εξελίξεων στην ελληνική οικονομία. Ειδικότερα, αντικατοπτρίζουν την καίρια επίτευξη της εξισορρόπησης στα βασικά δημοσιονομικά μεγέθη, την αντιστροφή της σημαντικής αρνητικής δυναμικής, που χαρακτήριζε κύριες μακροοικονομικές μεταβλητές μέχρι τις αρχές του 2014, αλλά και την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε όρους ανάκτησης τμήματος της χαμένης ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και σε όρους εξομάλυνσης των συνθηκών στο χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Οι ευνοϊκές εκτιμήσεις ενσωματώνουν τη συνολική θετική επίδραση που ασκούν όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών στην περαιτέρω βελτίωση του εγχώριου οικονομικού κλίματος και την ενδυνάμωση της αξιοπιστίας της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ως ιδιαίτερα σημαντική αξιολογείται η πλέον πρόσφατη θετική εξέλιξη στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της εγχώριας ζήτησης, όπως η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις, ενώ αξιοσημείωτη υπήρξε και η καταγεγραμμένη θετική πορεία των εξαγωγών.

Επιπροσθέτως, οι ευοίωνες εκτιμήσεις για το πραγματικό ΑΕΠ σε βραχυχρόνιο ορίζοντα φαίνεται να ενσωματώνουν και τις επιδράσεις από την εδραίωση της ανοδικής πορείας σε έναν σημαντικό αριθμό μεταβλητών, κάποιες από τις οποίες συνδέονται με πραγματικά οικονομικά στοιχεία, ενώ άλλες προκύπτουν στη βάση ερευνών αγοράς.

Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί η θετική πορεία στον κλάδο του τουρισμού, στις μεταφορές, στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, στον κλάδο των ΙΧ, στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας και στο πεδίο του οικονομικού κλίματος και των προσδοκιών.

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται η συνέχιση των τάσεων μεταστροφής του μέχρι πρόσφατα ιδιαίτερα δυσμενούς περιβάλλοντος που χαρακτήριζε ορισμένους κλάδους, όπως οι κατασκευές.

Αντίθετα, βελτίωση δεν καταγράφεται αναφορικά με τις συνθήκες στη βιομηχανία, παρά την πρόσφατη θετική πορεία μεγεθών που αφορούν στις παραγγελίες, ενώ ιδιαίτερα δυσμενείς παραμένουν οι συνθήκες που χαρακτηρίζουν την αγορά εργασίας, όπως αντανακλάται από τα βασικά μεγέθη της απασχόλησης και της ανεργίας.

Σημειώνεται, ωστόσο ότι συνεχίζονται οι τάσεις οριακής ενίσχυσης της απασχόλησης και μικρής πτώσης της ανεργίας.

Η εκτιμώμενη ανοδική πορεία του πραγματικού ΑΕΠ κατά τα προσεχή τρίμηνα δύναται να τονωθεί περαιτέρω ή αντιθέτως να ανακοπεί, σε εξάρτηση από την επικράτηση τυχόν ενισχυτικών ή ανατρεπτικών παραγόντων που θα επηρεάσουν την πορεία καίριων μακροοικονομικών μεγεθών προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.

Τέτοια μεγέθη με καθοριστικό ρόλο στις επερχόμενες εξελίξεις είναι: (α) Οι επενδύσεις και οι εξαγωγές, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το σκέλος της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας, (β) τα βασικά δημοσιονομικά μεγέθη, που εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής σταθερότητας και (γ) πιο συνολικά μεγέθη, όπως η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα της χώρας, που σχετίζονται με τις βασικές κατευθύνσεις του οικονομικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΚΕΠΕ.