ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε 5 διμηνιαίες δόσεις το ειδικό τέλος ακινήτων – μέσω της ΔΕΗ

Σε πέντε διμηνιαίες δόσεις θα καταβληθεί το ειδικό τέλος ακινήτων
για το 2012 όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να
διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι στην πληρωμή του.

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι και φέτος το ειδικό τέλος θα
εισπραχθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ καθώς τεχνικές δυσκολίες
και στενά χρονικά περιθώρια κάνουν ανέφικτη την τροποποίηση του
ισχύοντος καθεστώτος. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη δόση του ειδικού
τέλους θα περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ που θα
αποσταλούν στους φορολογούμενους στο τέλος Ιουλίου.

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ειδικότερα ότι «σύμφωνα με όσα
προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία και λόγω τεχνικών δυσχερειών και
χρονικών περιορισμών ο τρόπος είσπραξης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους
Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) δεν είναι εφικτό να
τροποποιηθεί. Κατά συνέπεια το τέλος ακινήτων θα εξακολουθήσει να
εισπράττεται από την ΔΕΗ και άλλους παρόχους αλλά σε πέντε
διμηνιαίες δόσεις αντί των δύο που ίσχυσαν για το τέλος του 2011
αρχής γενομένης από τους λογαριασμούς που θα εκδοθούν εφεξής».

Το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι η επιβολή του τέλους για το
2012 ήταν μια υποχρέωση που είχε ήδη προβλεφθεί στον Κρατικό
Προϋπολογισμό του 2012 ενώ από το 2013 θα αντικατασταθεί από ένα
Ενιαίο Τέλος Ακινήτων.


Πηγή: ΑΜΠΕ