ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράθυρο για παράταση της ρύθμισης για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο

parathyro-gia-paratasi-tis-rythmisis-gia-lixiprothesma-chrei-pros-to-dimosio-2078141

Tην παράταση κατά ένα μήνα της προθεσμίας για εφάπαξ ή τμηματική πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο αποφάσισε η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών πριν ακόμη ενεργοποιηθεί η ρύθμιση.

Με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή εξουσιοδοτείται ο υπουργός Οικονομικών να παρατείνει για χρονικό διάστημα μέχρι ένα μήνα την ισχύ της ρύθμισης. Αυτό σημαίνει ότι η προθεσμία της 27ης Απριλίου 2015 για τη ρύθμιση που προβλέπει ισόποση διαγραφή προσαυξήσεων για όσους καταβάλουν προκαταβολή ίση τουλάχιστον με το δεκαπλάσιο της ελάχιστης μηνιαίας δόσης που αναλογεί στην οφειλή τους παρατείνεται μέχρι τις 27 Μαΐου.

Ο λόγος που η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αποφάσισε να παρατείνει τις προθεσμίες οφείλεται στην αδυναμία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις ένταξης στη ρύθμιση των χρεών.

Οι οφειλέτες που θα πληρώσουν ως προκαταβολή ποσό βασικής οφειλής τουλάχιστον ίσο με το δεκαπλάσιο της ελάχιστης δόσης (ανέρχεται στα 20 ευρώ), δηλαδή τουλάχιστον 200 ευρώ, έχουν ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξουν. Για παράδειγμα, οφειλέτης με χρέη ύψους 4.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 2.500 ευρώ είναι η βασική και οι 1.500 ευρώ προσαυξήσεις. Αν καταβάλει 1.000 ευρώ, τότε θα «σβήσουν» 1.000 ευρώ προσαυξήσεις και μένει υπόλοιπο οφειλής 2.000 ευρώ που θα ρυθμιστεί σε έως 100 δόσεις.

Αλλος οφειλέτης χρωστάει 3.000 ευρώ, εκ των οποίων 2.000 ευρώ είναι η βασική και 1.000 ευρώ είναι οι προσαυξήσεις. Σκοπεύει να πληρώσει μέχρι της 27 Απριλίου προκαταβολή 500 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή σβήνεται ισόποσο ποσό από τις προσαυξήσεις και θα μεταφέρει στη ρύθμιση των 100 δόσεων μόνο τη βασική οφειλή που ανέρχεται σε 2.000 ευρώ.

Κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής, ο οφειλέτης θα δηλώνει το ποσό που θα πληρώσει ως προκαταβολή. Το ποσό της προκαταβολής θα πρέπει να καταβληθεί εντός τριών εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Με βάση λοιπόν την τροπολογία, ο υπουργός Οικονομικών μπορεί να παρατείνει την ανωτέρω ρύθμιση έως και τις 27 Μαΐου, ενώ στις 26 Μαΐου λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση των 100 δόσεων με διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων από 30% έως 90%, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της βασικής οφειλής, σβήνεται το 100% των προσαυξήσεων. Οπως αναφέρουν παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, η εφαρμογή για τις 100 δόσεις πιθανόν να ανοίξει την ερχόμενη Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται ότι στη ρύθμιση υπάγονται όλα τα χρέη από φόρους εισοδήματος, φόρους ακίνητης περιουσίας, ΦΠΑ, λοιπούς παρακρατούμενους φόρους, ειδικούς φόρους κατανάλωσης, λοιπούς φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, δάνεια εγγυημένα από το Δημόσιο, πρόστιμα για παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και όλα τα χρέη προς Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, εφόσον έχουν βεβαιωθεί στις ΔΟΥ ή στα τελωνεία της χώρας έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν γίνει ληξιπρόθεσμα μέχρι την ημερομηνία αυτή. Για χρέη μέχρι 5.000 ευρώ οι μηνιαίες δόσεις δεν θα επιβαρύνονται πλέον με τόκους –σήμερα επιβαρύνονται με τόκους 4,56% ετησίως– ενώ για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ το ποσοστό των τόκων με το οποίο επιβαρύνονται οι δόσεις μειώνεται από 4,56% σε 3% ετησίως.

Οσοι φορολογούμενοι έχουν ενταχθεί στην προηγούμενη ρύθμιση των 100 δόσεων μπορούν να συνεχίσουν σε αυτήν ή να μεταπηδήσουν στη νέα ρύθμιση, εφόσον τους συμφέρει. Ωστόσο, για όσους μεταφερθούν στη νέα ρύθμιση ο συνολικός αριθμός μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100, υπολογιζόμενος από την πρώτη δόση του αρχικού προγράμματος.