ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΝΔ: Αναμένει συμφωνία για αύξηση στο ΦΠΑ ο Μοσκοβισί

ΝΔ: Αναμένει συμφωνία για αύξηση στο ΦΠΑ ο Μοσκοβισί

Ο Επίτροπος Οικονομικών Πιερ Μοσκοβισί φέρεται να επιβεβαιώνει στην ευρωβουλευτή της ΝΔ, Μαρία Σπυράκη, έπειτα από σχετική ερώτηση ότι αναμένει να επέλθει συμφωνία για αύξηση στον ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση της κ. Σπυράκη  σχετικά με τις εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή Φ.Π.Α. σε ειδικές γεωγραφικές περιοχές, όπως τα νησιά του Αιγαίου, ο Επίτροπος Οικονομικών υποστήριξε ότι «ο περιορισμός του πεδίου εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και των απαλλαγών αναμένεται να περιορίσει ενδεχόμενες στρεβλώσεις της αγοράς, να διευκολύνει την είσπραξη των φόρων και να συμβάλει στη βελτίωση των ποσοστών συμμόρφωσης».

Παράλληλα, ο κ. Μοσκοβισί συνέστησε μέτρα για τη στήριξη των νησιών και των μειονεκτουσών περιοχών που «θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικότερα και λιγότερο δαπανηρά», τα οποία, ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ακόμα ετοιμάσει ως αντίβαρο στην κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Μοσκοβισί:

«Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά και την εφαρμογή της οδηγίας ΦΠΑ , συμπεριλαμβανομένων των κάτω του 15% συντελεστών. Η αποδοτικότητα του ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι μία από τις χαμηλότερες στην ΕΕ: παρουσιάζει εισπρακτικό κενό της τάξεως του 33%, περίπου, των εσόδων, λόγω της ύπαρξης σωρείας μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και της χορήγησης εκτεταμένων απαλλαγών για ειδικές γεωγραφικές περιοχές, κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως επίσης και λόγω των ευρέως διαδεδομένων πρακτικών αποφυγής της δήλωσης των πραγματικών μεγεθών και μειωμένης είσπραξης. Ο περιορισμός του πεδίου εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών και των απαλλαγών αναμένεται να περιορίσει ενδεχόμενες στρεβλώσεις της αγοράς, να διευκολύνει την είσπραξη των φόρων και, επίσης, να συμβάλει στη βελτίωση των ποσοστών συμμόρφωσης.

Οι κυριότερες παρεκκλίσεις των ειδικών συντελεστών ΦΠΑ απαριθμούνται στο έγγραφο σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της ΕΕ και το οποίο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής. Οι συντελεστές απαριθμούνται ρητά στην οδηγία ΦΠΑ. Η Επιτροπή δεν έχει την αρμοδιότητα να χορηγεί παρεκκλίσεις σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τους εν λόγω κανόνες.
 
Άλλα μέσα, εκτός των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικότερα και λιγότερο δαπανηρά για τη στήριξη μειονεκτουσών περιφερειών. Για παράδειγμα – και αυτό μπορεί να γίνει με την υποστήριξη των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων – η ολοκλήρωση των βασικών υποδομών, με την επακόλουθη βελτίωση της προσβασιμότητας και της επικοινωνίας, καθώς και η παροχή δημόσιων υπηρεσιών στους κατοίκους, όπως υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης, καθώς και η λήψη μέτρων για την αύξηση της ελκυστικότητας και η πραγματοποίηση επενδύσεων για την τόνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, συνιστούν δυνητικά μέσα στήριξης των μειονεκτουσών περιοχών, με περισσότερο βιώσιμο τρόπο απ’ ό,τι οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ».