ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε δύο μήνες η νέα προκήρυξη για κατάρτιση ανέργων

Σε δύο μήνες η νέα προκήρυξη για κατάρτιση ανέργων

Νέα πρόσκληση, εντός του επόμενου διμήνου, αναμένεται να δημοσιευθεί για το πρόγραμμα «επιταγή κατάρτισης ανέργων» ηλικίας από 29 έως 64 ετών, με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση, μετά την ανάκληση του αρχικού προγράμματος, με απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, Ράνιας Αντωνοπούλου.

Το αρχικό πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ, απευθυνόταν σε 16.220 ανέργους και ανακλήθηκε καθώς διαπιστώθηκε από την κ. Αντωνοπούλου ότι ο σχεδιασμός που είχε γίνει από την προηγούμενη ηγεσία ήταν σκανδαλώδης.

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας, το πρόγραμμα δεν εξασφάλιζε στους ανέργους τα μέγιστα δυνατά οφέλη για τους εξής λόγους:

• Πρώτον, η κατανομή των κονδυλίων γινόταν προς όφελος των Παρόχων Κατάρτισης και όχι των ανέργων. Το 75% των κονδυλίων θα κατέληγε στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και μόλις το 25% στους ανέργους.

• Δεύτερον, το κόστος κατάρτισης και πρακτικής άσκησης που θα παρείχαν τα Κέντρα οριζόταν στα 5.400 ευρώ για κάθε άνεργο, όταν σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα με κατάρτιση, πρακτική άσκηση και εγγυημένη απασχόληση, ο μέσος όρος του κόστους του παρόχου δεν υπερέβαινε τα 1.600 ευρώ ανά άνεργο.

• Τρίτον, σκοπός του προγράμματος ήταν η κατάρτιση ανέργων, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες, σε τομείς της ελληνικής οικονομίας με αναπτυξιακές δυνατότητες. Στην προκήρυξη του προγράμματος, ως οι πιο δυναμικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας προσδιορίζονταν η πρωτογενής παραγωγή αγροτικών προϊόντων, οι ιχθυοκαλλιέργειες, ο τουρισμός, η ενέργεια και ιδίως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ομως, οι 10.000 άνεργοι θα παρείχαν επιδοτούμενη εργασία αποκλειστικά σε τεχνικές εταιρείες και 70 εκατ. ευρώ θα κατευθύνονταν στον τεχνικό κλάδο, στον οποίο, μάλιστα, δεν υπήρχε καν αναφορά στην προκήρυξη.

• Τέταρτον, η πρόβλεψη κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για τόσο ευρύ φάσμα ηλικιών ανέργων, με τόσο ριζικά και διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες, καθιστούσε το πρόγραμμα άστοχο και αναποτελεσματικό.