ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτός ελέγχου κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Εκτός ελέγχου κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

«Παγώνει» για τρεις μήνες η εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας και καλών πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημήτρη Στρατούλη. Συγκεκριμένα, με υπουργική απόφαση που επικαλείται την ανάγκη για περαιτέρω διάλογο και επεξεργασία του Κώδικα από αρμόδια επιτροπή, επ’ ωφελεία των Ταμείων, αναστέλλεται έως και τις 24 Ιουλίου του 2015 η προηγούμενη υπουργική απόφαση, που είχε υπογραφεί από τον πρώην υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, λίγο πριν από τις εκλογές. Στην πράξη, μπαίνει στον πάγο ο κανονισμός που θέτει κανόνες δικαίου και καθορίζει τα πρότυπα χρηστής διοίκησης και διαχείρισης μιας σειράς Ταμείων που διαχειρίζονται περίπου 1 δισ. ευρώ. Πρόκειται για αποθεματικά τα οποία δεν υπολογίζονται στην περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων και δεν περιλαμβάνονται στα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης. Σύμφωνα με ειδικούς, για όσο διάστημα δεν εφαρμόζεται ο Κώδικας Δεοντολογίας, κεφάλαια περίπου 1 δισ. ευρώ βρίσκονται εκτός ελέγχου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία των ΤΕΑ αλλά και της αγοράς.

Από το 2002 που καθιερώθηκε ο θεσμός των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα έως και σήμερα, λειτουργούν 13 ΤΕΑ, 9 προαιρετικής ασφάλισης και 4 υποχρεωτικής, πρώην ταμεία επικουρικής ασφάλισης που επέλεξαν να μην ενταχθούν στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), αλλά να συνεχίσουν αυτόνομη πορεία, ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Βάσει του κανονισμού που αναστέλλεται «μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ασκεί εκτελεστικά καθήκοντα δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γενικός γραμματέας ή μέλος Δ.Σ. συνδικαλιστικής οργάνωσης». Αυτό, στην πράξη είχε προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις των συνδικαλιστών που συμμετέχουν στα Δ.Σ. των ΤΕΑ, κυρίως των τεσσάρων υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς θεωρήθηκε ότι αυτοί που αποφάσισαν τη δημιουργία των Ταμείων, στην πράξη αποκλείονταν από τη λειτουργία τους και δεν μπορούσαν να διαχειρίζονται τους δικούς τους πόρους. Στον αντίποδα, οι υπέρμαχοι του κανονισμού υποστήριζαν ότι αυτό που προέχει, είναι τα ΤΕΑ να διοικούνται από επαγγελματίες που γνωρίζουν, διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και αποφασίζουν, λογοδοτώντας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα πάντως με τον αναπληρωτή υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημήτρη Στρατούλη, ο έλεγχος των ΤΕΑ για όσο διάστημα δεν εφαρμόζεται ο Κώδικας Δεοντολογίας, θα διενεργείται από την αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Να σημειωθεί πάντως, ότι η πολιτική που ακολουθείται για τα συγκεκριμένα ταμεία τα τελευταία χρόνια, δεν είναι ενιαία, γεγονός που εν μέρει, εξηγεί γιατί ο θεσμός δεν «προχώρησε» ιδιαίτερα στη χώρα μας. Είναι ενδεικτικό, ότι ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση, με έγγραφό της όριζε ότι οι συντάξεις που καταβάλλουν τα 4 ΤΕΑ υποχρεωτικής ασφάλισης, δεν αθροίζονται στις παροχές από τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία, με αποτέλεσμα να μην υπόκεινται σε ειδική εισφορά, η σημερινή κυβέρνηση, με διάταξη που πέρασε στο τελευταίο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών, αφενός ορίζει ότι οι οφειλές προς τα συγκεκριμένα Ταμεία εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, αφετέρου, αναθέτει στο ΚΕΑΟ, την είσπραξη οφειλόμενων εισφορών και τόκων υπερημερίας.