ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το Ταχ. Ταμιευτήριο, η τρίτη έκθεση της ΤτΕ και τα γκρίζα σημεία

Το Ταχ. Ταμιευτήριο,  η τρίτη έκθεση της ΤτΕ και τα γκρίζα σημεία

To κατηγορητήριο για τα πρώην στελέχη του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (T.T.), που κατηγορούνται ότι ζημίωσαν υπαίτια το ίδρυμα, αναδιαρθρώνοντας δάνεια που είχαν δοθεί πριν από την κρίση, περιλαμβάνει λάθη σε πραγματικά παραστατικά. Ορισμένα από αυτά οφείλονται στους ελέγχους της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 13 της Τράπεζας της Ελλάδας, επιτρέπονται, κατά παρέκκλιση των σχετικών πιστοδοτικών διαδικασιών, τα πάντα, εκτός από το να χαριστεί στον δανειζόμενο κεφάλαιο: Δηλαδή, τα δάνεια μπορούν να «κουρευτούν», να επιμηκυνθούν, να δοθούν περίοδοι χάριτος, να αποφασιστούν πολλαπλές επαναχορηγήσεις, να αποφασίσει η τράπεζα την ελάφρυνση των λεγόμενων καλυμμάτων, αλλά όχι να χαριστούν.

Αυτός είναι και ο λόγος που η Τράπεζα της Ελλάδας διεξήγαγε και έναν τρίτο έλεγχο στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, μετά τους δύο πρώτους, τον Οκτώβριο του 2013. Τότε, οι δύο ελεγκτές της συνέταξαν έκθεση –που βρίσκεται στη διάθεση της «Κ»- για το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου ΔΕΜΚΟ και Village (ελεγκτές Α.Β και Κ.Α).

Η πρώτη εταιρεία είχε ανεξόφλητα υπόλοιπα 38,5 εκατ. ευρώ από δύο δάνεια τον Νοέμβριο του 2008 και τον Δεκέμβριο του 2010, με συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 4 εκατ. ευρώ από τον Δεκέμβριο του 2011. Τον Ιανουάριο του 2012 δόθηκε δάνειο για την αναδιάρθρωση των δύο δανείων, ύψους 42,5 εκατ. ευρώ (αναχρηματοδότηση και 4 εκατ. ευρώ κεφάλαιο κίνησης). Οι εγγυήσεις που πήρε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ήταν πέρα από την προσωπική εγγύηση του κυρίου μετόχου, δέσμευση του 50% των μετοχών της εταιρείας Bestline και προσημείωση σε ακίνητο που άξιζε τουλάχιστον 40 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Τράπεζας της Ελλάδας. Οι ελεγκτές της συγκεκριμένα αμφισβήτησαν την μέθοδο υπολογισμού της αξίας του, αλλά δέχθηκαν ότι κάλυπτε στο υπερδιπλάσιο το υπόλοιπο του δανείου.

Στο κατηγορητήριο ζητείται ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ακινήτου, αν και στην τρίτη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας (Οκτώβριος του 2013), οι ελεγκτές σημειώνουν ότι δεν έχει την παραμικρή δραστηριότητα.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται επίσης ότι για τη Demco δεν ελήφθη υπόψη ο ισολογισμός του 2011. Ομως αυτός δεν θα μπορούσε να έχει ληφθεί υπόψη καθώς δημοσιεύθηκε 4 μήνες μετά την επίμαχη απόφαση για την αναδιάρθρωση των δανείων.

Αντιφάσεις που ανάγονται σε κενά του ελέγχου σημειώνονται και με τα δάνεια του Village –σύνολο 48 εκατ. ευρώ- που με την αναδιάρθρωση επιμηκύνονται με αποτέλεσμα να ελαφρύνονται οι δόσεις. Παράλληλα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο προσημειώνει ακίνητο 45 εκατ. ευρώ, του εκχωρούνται διαφημιστικές συμβάσεις με τον ΟΤΕ και θυγατρική του εταιρεία, αξίας ίσης με το ποσό που χρειαζόταν για να αποπληρώνεται το δάνειο και γίνονται προσημειώσεις στην ίδια την εταιρεία. Αυξήθηκαν δηλαδή σημαντικά τα καλύμματα, ώστε να διασφαλίζεται η συνολική έκθεση του Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στον όμιλο. Βεβαίως το δάνειο αυτό σταμάτησε να εξυπηρετείται εξαιτίας της προσφυγής του δανειζόμενου στη διαιτησία για άλλη υπόθεση, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί ληξιπρόθεσμο από τους πρώην αξιωματούχους της τράπεζας, που τώρα παραπέμπονται στο ακροατήριο με την κατηγορία της απιστίας.

Εταιρεία της Θεσσαλονίκης

Αντίστοιχα θέματα υπάρχουν και για τη δανειοδότηση γνωστής εταιρείας της Θεσσαλονίκης τον Δεκέμβριο του 2011. Η εταιρεία δανειοδοτείται από τέσσερις ακόμα τράπεζες με τους ίδιους όρους που τη δάνεισε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δύο χρόνια αργότερα, για να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση των δανείων του Τ.Τ. – και η δανειζόμενη εταιρεία της συμπρωτεύουσας κρίνεται -σε πολύ δυσμενέστερες συνθήκες- φερέγγυα κάτι που αρνείται το κατηγορητήριο για τα αρχικά δάνεια. Η πρόταση της εισαγγελίας για το δάνειο στη συγκεκριμένη εταιρεία, βασίζεται σε μελέτη της ICAP, που κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από τα στοιχεία της μελέτης αναδιάρθρωσης στην οποία στηρίχθηκαν οι τέσσερις τράπεζες του δανείου.

Σαν τεχνική βάση του το κατηγορητήριο λαμβάνει υπόψη του τη σχετική οδηγία για τα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών αλλά η συγκεκριμένη διάταξη ουδεμία σχέση έχει με το πλαίσιο που διέπει την πολιτική πιστώσεων που απαιτεί ανάλυση λειτουργικών ροών της δανειζόμενης εταιρείας αλλά και ανάλυση των ροών των σχετικών καλυμμάτων για τα δάνεια.