ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οταν «τελείωσε» η δημοσίευση των ισολογισμών

Οταν «τελείωσε» η δημοσίευση των ισολογισμών

Σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας, εντυπωσιακά μεγάλη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις, καθώς και μείωση του διοικητικού κόστους για τα επιμελητήρια. Πρόκειται για τα βασικά οφέλη από τον πρώτο «πλήρη» (υπό την έννοια ότι εκεί καταχωρίζονται πλέον και τα έγγραφα δημοσιότητας) χρόνο λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), σύμφωνα με όσα επισημαίνουν πηγές του υπουργείου Οικονομίας. Οι μεγάλες προκλήσεις τώρα για την επόμενη ημέρα είναι δύο: πρώτον, να ενταχθούν στο ΓΕΜΗ όλες οι επιχειρήσεις, ακόμη και οι ατομικές, όπως έχει σχεδιαστεί εξ αρχής, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει.

Δεύτερον, τα επιμελητήρια, τα οποία πλέον δεν εισπράττουν συνδρομή, να επωφεληθούν από τον εκσυγχρονισμό του συστήματος, ώστε να αφιερώσουν ανθρώπινους πόρους στην παροχή πρόσθετων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις-μέλη τους.

Οπως λένε χαρακτηριστικά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Οικονομίας, τα έσοδα από την εγγραφή και τις πράξεις ΓΕΜΗ θα κυμανθούν στο μεσαίο σενάριο, εκτιμάται δηλαδή ότι θα ανέλθουν στα 40 και πλέον εκατ. ευρώ, στηρίζοντας κατά το ήμισυ τη λειτουργία των επιμελητηρίων και την περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος του ΓΕΜΗ. Οι επιχειρήσεις έχουν απαλλαγεί από το παράλογο κόστος της δημοσίευσης πληροφοριών, όπως οι ισολογισμοί, οι προσκλήσεις μετόχων σε συνέλευση κ.ά. σε τρεις εφημερίδες, η κατάθεσή τους στη συνέχεια σε πρωτοδικεία, περιφέρειες ή στο οικείο επιμελητήριο. Η Γραμματεία Εμπορίου υπολογίζει ότι έως το 2012 οι Α.Ε. επωμίζονταν ετησίως κόστος δημοσίευσης 7.889 ευρώ και οι ΕΠΕ 4.184 ευρώ.

Το 2014, το κόστος αυτό έπεσε κατά μέσον όρο στα 1.339 ευρώ και 337 αντίστοιχα, ενώ από φέτος για πρώτη φορά το μέσο κόστος για μια Α.Ε. ανέρχεται στα 340 ευρώ, ενώ για τις ΕΠΕ στα 170. Η απώλεια των εσόδων του κράτους από το «αναλογικό σύστημα» υπολογίζεται σε περίπου 25 εκατ., αφού το 1/3 δηλαδή των χρημάτων που κατέβαλαν οι επιχειρήσεις μέχρι το 2012 κατέληγε στα ταμεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα (φορολογία, ασφαλιστικά ταμεία).

Το υπουργείο Οικονομίας υπολογίζει ότι θα «ισοφαρίσει» τις απώλειες διευρύνοντας σημαντικά τη βάση των επιχειρήσεων που εγγράφονται στο ΓΕΜΗ και ολοκληρώνοντας την ψηφιοποίηση του συστήματος, το οποίο θα δημιουργήσει το έδαφος για ανάπτυξη επιμελητηριακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Συγκεκριμένα, πρόθεση του υπουργείου οικονομίας είναι να ενταχθούν σταδιακά όλες οι επιχειρήσεις στο ΓΕΜΗ, με αποκλίσεις στις απόψεις για τον ορισμό της ατομικής επιχείρησης. Χαρακτηριστικά, υπάρχουν δύο σχολές, η μία τείνει να θεωρήσει εμπορική δραστηριότητα όποια είναι «στεγασμένη», αφού αυτό δηλώνει την ανάληψη ρίσκου, ενώ μια άλλη άποψη θεωρεί εμπορική δραστηριότητα βάσει των συναλλαγών. Υπολογίζεται μάλιστα ότι από το 1.200.000 επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο, οι 670.000 είναι ατομικές.

Μετά την ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικών και τη διαλειτούργηση του μητρώου με τα συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και τα ασφαλιστικά ταμεία, η Γενική Γραμματεία υπολογίζει ότι έως τον Ιούνιο του 2016 θα έχουν ενταχθεί στο σύστημα και θα ολοκληρώνονται ψηφιακά όλα τα είδη απαιτήσεων εμπορικού μητρώου. Η εκθετική μείωση της γραφειοκρατίας με την αφαίρεση των πολλαπλών υποβολών εγγράφων και η βελτίωση της ενημέρωσης που γίνεται πλέον με χρόνους Διαδικτύου δημιουργούν και τον χώρο για την ανάπτυξη ανταποδοτικών υπηρεσιών.

Η προηγούμενη κυβέρνηση κατάργησε μεν την υποχρεωτική δημοσίευση για όσους ισολογισμούς δημοσιεύονταν μετά την 1η Ιουλίου 2014, όμως οι καθυστερήσεις στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων ανάγκασαν πολλές επιχειρήσεις να πληρώσουν για μια τελευταία φορά παράβολο ύψους 330 ευρώ, χωρίς να είναι απαραίτητο και άλλες να πληρώσουν πρόστιμο, αφού ως ημερομηνία κατάργησης της υποχρέωσης ορίστηκε ημερομηνία μετά την ημέρα υποχρεωτικής πληρωμής του παραβόλου.