Υπο αίρεση η χρηματοδότηση έργων για τα στερεά απόβλητα

Υπο αίρεση η χρηματοδότηση έργων για τα στερεά απόβλητα

2' 15" χρόνος ανάγνωσης

Προβληματισμό για την έγκαιρη έναρξη των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και τη χρηματοδότησή τους από το νέο ΕΣΠΑ, δημιουργεί η απόφαση του υπουργείου Ανασυγκρότησης για την εκπόνηση του νέου Εθνικού Σχεδίου, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση την προηγούμενη εβδομάδα. Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού σε εθνικό, περιφερειακό αλλά και τοπικό επίπεδο, καθώς και η εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την ένταξη των έργων στο νέο ΕΣΠΑ, που τυπικά ξεκίνησε το 2014 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020.

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στη συνάντηση που θα έχει αυτή την εβδομάδα ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης με εκπροσώπους από την αρμόδια κοινοτική διεύθυνση, που καταφθάνει στην Αθήνα στο πλαίσιο της συνεδρίασης των Επιτροπών Παρακολούθησης. Οι συνεδριάσεις, που ξεκινούν στις 12 Ιουνίου από την Ηπειρο και θα διαρκέσουν έως τις 3 Ιουλίου, σηματοδοτούν ουσιαστικά την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ, ώστε να εγκριθούν τα κριτήρια αξιολόγησης και στη συνέχεια να προκηρυχθούν οι πρώτοι διαγωνισμοί για τα νέα έργα. Στις συνεδριάσεις αναμένεται να συζητηθεί και το κλείσιμο του παλιού ΕΣΠΑ, το οποίο σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Περιβάλλον υστερεί σημαντικά, με την απορρόφηση να μην ξεπερνά το 70%.

Η συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος αναμένεται αύριο Τετάρτη. Από την πλευρά της Ε.Ε. δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση στην ανατροπή του εθνικού σχεδίου για τα στερεά απόβλητα, που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές μεταφορών και Περιβάλλον» του νέου ΕΣΠΑ. Οι νέες εξαγγελίες θεωρείται βέβαιο ότι θα βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος με τους κοινοτικούς εκπροσώπους. Να σημειωθεί ότι η Ε.Ε. δεν εμπλέκεται στον σχεδιασμό της κυβέρνησης, ούτε μπορεί να παρέμβει στις επιλογές του υπουργείου σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων. Απαιτεί ωστόσο, οι επιλογές αυτές να είναι συμβατές με την κοινοτική νομοθεσία -προϋπόθεση που ούτως ή άλλως ικανοποιείται τύποις- αλλά και να σχεδιαστούν έγκαιρα τα έργα προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μέσω ΕΣΠΑ.

Κλειδί σε αυτή τη διαδικασία είναι οι κανόνες αιρεσιμότητας που ισχύουν για πρώτη φορά στο νέο ΕΣΠΑ. Πρόκειται για την αυτοδέσμευση που έχει αναλάβει η χώρα μας όσον αφορά την εκπόνηση των συγκεκριμένων σχεδίων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών. Με βάση όσα έχουμε προτείνει στο σχετικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015. Η ανατροπή του υφιστάμενου Εθνικού Σχεδίου θέτει εν αμφιβόλω την τήρηση των προθεσμιών αυτών, στον βαθμό που, από έγκυρες πηγές, η ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων βημάτων για την ολοκλήρωση του νέου σχεδιασμού, αλλά και η συνεννόηση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο απαιτούν μήνες, ίσως και χρόνια με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία. Στοιχείο προβληματισμού από την πλευρά της Ε.Ε. συνιστά επίσης η κατάργηση της δυνατότητας συγχρηματοδότησης των ΣΔΙΤ, που αποτελεί μια ευρωπαϊκή πρακτική και εμπλέκει και τον ιδιωτικό τομέα στο θέμα της χρηματοδότησης των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.