ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτώση κατά 50% στα έσοδα του ΤΧΣ το πρώτο τρίμηνο

ptosi-kata-50-sta-esoda-toy-tchs-to-proto-trimino-2091534

Σε μείωση των εσόδων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 50% οδήγησε η επιστροφή των ομολόγων ύψους 10,9 δισ. ευρώ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), που αποφάσισε το Eurogroup στις 27 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, τα έσοδα από τόκους υποχώρησαν στα 9,3 εκατ. ευρώ από 18,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Την ίδια στιγμή η ζημία από τα χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία ανήλθε στα 4,4 δισ. ευρώ έναντι κερδών 1,4 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014.

Το αποτέλεσμα για το πρώτο τρίμηνο του 2015 αφορά στη ζημία 5 δισ. ευρώ -έναντι κερδών 2,5 δισ. ευρώ πέρυσι- από την αποτίμηση των συμμετοχών του Ταμείου στις συστημικές τράπεζες και στην πώληση των μετοχών λόγω της εξάσκησης των δικαιωμάτων αγοράς.

Αντίστοιχα, το αποτέλεσμα ενισχύθηκε από την αποτίμηση των δικαιωμάτων αγοράς κατά 632 δισ. ευρώ έναντι ζημίας 1,1 δισ. ευρώ πέρυσι.

Στο τέλος Μαρτίου τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν στα 344 εκατ. ευρώ έναντι 670 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2014. Η κίνηση των ταμειακών διαθεσίμων στην τρίμηνη περίοδο που έληξε το πρώτο τρίμηνο του 2015 αφορά σε εισροές ποσού 231 εκατ. ευρώ και εκροές ποσού 557 εκατ. ευρώ. Το Ταμείο μετέφερε το 90% των διαθέσιμων μετρητών ύψους 309,4 εκατ. ευρώ σε λογαριασμό διαχείρισης της ΤτΕ. Η αγοραία αξία του μετοχικού χαρτοφυλακίου του Ταμείου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες στο τέλος Μαρτίου ανήλθε στα 6,6 δισ. ευρώ έναντι 11,6 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Στις 26 Ιουνίου 2015 η αγοραία αξία αυξήθηκε στα 7,5 δισ. ευρώ. Οι απαιτήσεις από τράπεζες υπό εκκαθάριση διαμορφώθηκαν στα 2,3 δισ. ευρώ. Σε συνέχεια της επιστροφής των ομολόγων του ΕΤΧΣ στις 27 Φεβρουαρίου 2015, το ΤΧΣ προχώρησε σε μείωση του καταβληθέντος κεφαλαίου του κατά 10,9 δισ. ευρώ και στις 31 Μαρτίου 2015 το κεφάλαιο του ΤΧΣ ανερχόταν στα 38,8 δισ. ευρώ.

Κατά το 2015, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενέκρινε τη συγχώνευση μέσω απορρόφησης της Diners Club Ελλάδος από την Alpha Bank και παρείχε τη συγκατάθεσή του στην Εθνική Τράπεζα να προχωρήσει στην ανάστροφη συγχώνευση της Πανγαία με την MIG. Ενέκρινε επίσης τη μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Πανελλήνιας Τράπεζας στην Πειραιώς, καθώς και τη διάθεση της συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στην Αίγυπτο, στην Al Ahli Bank του Κουβέιτ.