ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομισιόν: Ανασχεδιασμός της αγοράς ηλεκτρισμού με ενεργό ρόλο των καταναλωτών

komision-anaschediasmos-tis-agoras-ilektrismoy-me-energo-rolo-ton-katanaloton-2093518

Με μέτρα για τη μεγιστοποίηση της οικονομικότητας του ηλεκτρικού συστήματος της Ευρώπης από την αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής των ΑΠΕ συνοδεύει την επίτευξη του στόχου για περικοπή κατά 40% τουλάχιστον των ανθρακούχων εκπομπών έως το 2030 η Ε.Ε. Τα μέτρα αυτά προβλέπουν έναν πλήρη επανασχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δίνοντας για πρώτη φορά ενεργό ρόλο στους καταναλωτές. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι καταναλωτές κάνοντας χρήση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής όπως είναι τα ευφυή δίκτυα, η ευφυής μέτρηση, τα ευφυή σπίτια, αλλά και η δυνατότητα ίδιου εξοπλισμού παραγωγής και αποθήκευσης, μπορούν να μειώσουν τους λογαριασμούς τους και να συμμετάσχουν ενεργά στην αγορά, η οποία απαιτείται να γίνει πιο ευέλικτη. Κατά την Επιτροπή, οι λιανικοί καταναλωτές θα πρέπει να γίνουν το ίδιο ενήμεροι όσο και οι καταναλωτές στη χονδρεμπορική αγορά, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να παράγουν και να καταναλώνουν τη δική τους ενέργεια μέσω δίκαιων όρων.

Η Κομισιόν ανέφερε ορισμένα παραδείγματα για το τι θα συμβαίνει στη νέα αγορά ηλεκτρισμού: Οι καταναλωτές θα μπορούν να συμμετέχουν στη διαμόρφωσή της προσαρμόζοντας την κατανάλωσή τους με βάση τις τιμές σε πραγματικό χρόνο. Οι αγορές θα στέλνουν τα κατάλληλα σήματα για τις επενδύσεις στην ηλεκτροπαραγωγή. Το εμπόριο ρεύματος θα είναι πιο ευέλικτο, ώστε να μπορέσουν να διεισδύσουν περαιτέρω οι ΑΠΕ. Θα απομακρυνθούν οι ρυθμιζόμενες τιμές και τα ανεπαρκή συστήματα στήριξης. Επίσης, θα υιοθετηθούν πιο αποδοτικά σχέδια στήριξης των ΑΠΕ. Προτείνεται η εξάλειψη των ρυθμιζόμενων τιμών αφενός και των μη αποτελεσματικών καθεστώτων στήριξης αφετέρου, και όπου κρίνεται απαραίτητο να υπάρξει εναρμόνιση αυτών των καθεστώτων στήριξης των ΑΠΕ στα διάφορα κράτη-μέλη.

Οι περισσότεροι καταναλωτές σήμερα, αναφέρει η Επιτροπή, δεν έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το μεταβαλλόμενο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος στη χρήση ενέργειας σε διάφορες χρονικές στιγμές στη διάρκεια της ημέρας, της εβδομάδας ή του έτους. Αναφέρει το παράδειγμα της Φινλανδίας και της Σουηδίας, όπου οι καταναλωτές έχουν αυτή τη δυνατότητα και καταφέρνουν να μειώνουν τους λογαριασμούς τους από 15% έως 30%. Η Επιτροπή θα θεσπίσει μέτρα προκειμένου να να δοθεί στους καταναλωτές η δυνατότητα σύγκρισης των λογαριασμών και διευκόλυνσης αλλαγής προμηθευτή, ώστε να μπορέσουν να αυξήσουν τη διαπραγματευτική τους ικανότητα στο μέγιστο, μέσω συλλογικών καθεστώτων (π.χ. μαζική αλλαγή προμηθευτή, συνεταιρισμοί του κλάδου της ενέργειας κ.λπ.). Η Επιτροπή θα ενισχύσει επίσης την ιδιοκατανάλωση, τη δυνατότητα δηλαδή των καταναλωτών να παράγουν και να καταναλώνουν τη δική τους ενέργεια, αλλά και την αποθήκευση ενέργειας αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.

Αμέσως μετά τη διαβούλευση, η Επιτροπή θα επεξεργαστεί συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για τον σχεδιασμό της αγοράς κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016.

Το πακέτο προτάσεων που έβγαλε χθες σε δημόσια διαβούλευση η Ε.Ε. θέτει επίσης σε προτεραιότητα την ενεργειακή απόδοση και προβλέπει τη βελτίωση του σχετικού σήματος. Προβλέπει, τέλος, την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ε.Ε., στέλνοντας μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα εν όψει της διάσκεψης του Παρισιού, στα τέλη του 2015, ότι η Κομισιόν τηρεί τις διεθνείς δεσμεύσεις της.