ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση 0,5% του γενικού δείκτη κατασκευών, το β’ τρίμηνο του 2012

Μείωση 0,5% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών κατηγοριών έργων
κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το 2ο τρίμηνο εφέτος, σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο δείκτη του 2ου τριμήνου 2011, έναντι μηδενικής
μεταβολής που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών το 2011
προς το 2010.

Ο ίδιος δείκτης, το 2ο τρίμηνο 2012, σε σύγκριση με τον δείκτη του
1ου τριμήνου 2012, σημείωσε μείωση 0,3% έναντι μηδενικής μεταβολής,
που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το
2011.

Επίσης, ο γενικός δείκτης τιμών κόστους κατασκευής νέων κτιρίων
κατοικιών σημείωσε αύξηση 0,1% το 2ο τρίμηνο εφέτος, σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο δείκτη του 2ου τριμήνου 2011, έναντι αύξησης 1% που
σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών το 2011 προς το
2010.

Ο ίδιος δείκτης, το 2ο τρίμηνο 2012 σε σύγκριση με τον δείκτη του
1ου τριμήνου 2012, σημείωσε αύξηση 0,1% έναντι αύξησης επίσης 0,1%
που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το
2011.

Όπως σημειώνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο δείκτης τιμών
κατηγοριών έργων (παραγωγού) κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών
εκφράζει τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους
κατασκευαστές- εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους τμημάτων
κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών. Ενώ, ο δείκτης συνολικού κόστους
κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών εκφράζει την εξέλιξη του κόστους,
στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής μιας τυποποιημένης κατασκευής
(πολυκατοικίας) και υπολογίζεται βάσει των τιμών των υλικών και της
αμοιβής εργασίας που καταβάλει.


www.kathimerini.gr