ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διευκολύνσεις για την ανάληψη του εβδομαδιαίου ορίου των 420 ευρώ

trapeza1--3
trapezesouraaaa

Τη δυνατότητα ανάληψης του εβδομαδιαίου ορίου των 420 ευρώ από σήμερα Τετάρτη και μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση. Ετσι θα είναι δυνατή οποιαδήποτε από τις τρεις ημέρες η ανάληψη από τα γκισέ των τραπεζών ή από τα ΑΤΜ ποσού μέχρι το όριο των 420 ευρώ ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα. Αν κάποιος ήδη έχει προχωρήσει σε ανάληψη, θα μπορεί από σήμερα να κάνει ανάληψη και το υπόλοιπο ποσό μέχρι το όριο των 420 ευρώ. Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, μετά την απόφαση αυτή δεν υπάρχει λόγος να συνωστίζονται στο τέλος της εβδομάδας οι συνταξιούχοι και οι λοιποί καταθέτες για τη σωρευτική ανάληψη των καταθέσεων ή των συντάξεών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται να δοθεί στους καταθέτες η δυνατότητα να προχωρούν στην ανάληψη του εβδομαδιαίο ορίου των 420 ευρώ οποιαδήποτε ημέρα για διάστημα 7 ημερών. Δηλαδή, αν κάποιος πραγματοποιήσει ανάληψη σήμερα Τετάρτη, θα μπορεί ξανά ύστερα από 7 ημέρες να προχωρήσει σε νέα ανάληψη.

Εν τω μεταξύ χθες η Ελληνική Ενωση Τραπεζών (http://www.hba.gr) δημοσιοποίησε έναν νέο χρηστικό οδηγό ερωτήσεων-απαντήσεων για τις τραπεζικές συναλλαγές στην εποχή των κεφαλαιακών περιορισμών.

– Μπορώ να έχω πρόσβαση στη θυρίδα μου;

– Ναι, μπορείτε να έχετε πρόσβαση, είτε με την τήρηση της συνήθους διαδικασίας, δηλαδή με σειρά χρονικής προτεραιότητας, είτε κατόπιν συνεννόησης με την τράπεζα με την οποία συναλλάσσεστε.

– Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη χρεωστική μου κάρτα για αναλήψεις μετρητών στο εξωτερικό;

– Ναι, σύμφωνα με το ημερήσιο ή και εβδομαδιαίο μέγιστο όριο ανάληψης ποσού που ισχύει και εντός Ελλάδος. Ωστόσο δεν επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών μέσω πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

– Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική, χρεωστική ή /και προπληρωμένη μου κάρτα για να κάνω αγορές στο Διαδίκτυο;

– Ναι, χωρίς περιορισμούς, εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα τηρούν λογαριασμό σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα τηρούν λογαριασμό σε τράπεζα του εξωτερικού, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις κάρτες σας μέχρι το όριο της κάρτας και εντός του ημερήσιου ορίου ποσού το οποίο εγκρίνεται για κάθε τράπεζα ξεχωριστά, για συναλλαγές όπως αγορές εισιτηρίων αεροπορικών εταιρειών, πληρωμές ξενοδοχείων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πληρωμές ταξιδιών και μεταφορών, πληρωμές ψηφιακών παρόχων μουσικού περιεχομένου και εφαρμογών (applications), πληρωμές συνδρομών, για εγγραφή ή ανανέωση συμμετοχής μέλους σε επαγγελματικούς συλλόγους (δικηγορικούς/ιατρικούς συλλόγους, κ.λπ.) ή και για επιστημονικά και λοιπά έντυπα, πληρωμή υπηρεσιών εκπαίδευσης, πληρωμή ασφαλιστικών, ιατρικών και φαρμακευτικών εξόδων.

– Μπορώ να ανοίξω νέο λογαριασμό;

– Οχι, εκτός αν το άνοιγμα του νέου λογαριασμού αφορά αποκλειστικά για συγκεκριμένες συναλλαγές. Επίσης απαγορεύεται η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο καταθετικό λογαριασμό.

– Μπορώ να ζητήσω την πρόωρη λήξη της προθεσμιακής μου κατάθεσης;

– Οχι, εκτός αν η πρόωρη λήξη αφορά αποκλειστικά και μόνο την ισόποση εξόφληση: οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, τρέχουσας δόσης και ληξιπρόθεσμων οφειλών δανείου στην ίδια τράπεζα, πληρωμής μισθοδοσίας στην ίδια τράπεζα, πληρωμής νοσηλίων και διδάκτρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πληρωμής προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό στην ίδια τράπεζα, έναντι τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε καταθετικό λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως.

– Μπορώ ως επιχείρηση να αρνηθώ συναλλαγές με κάρτες;

– Οχι, διότι στην ΠΝΠ προβλέπεται ότι όποιος αρνείται την πληρωμή με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες τιμωρείται με βαρύτατα πρόστιμα ή και φυλάκιση, σύμφωνα με τον νόμο.

– Οι μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό επιτρέπονται;

– Οχι, εκτός αν εντάσσονται στις εξαιρέσεις που επεξεργάζεται σε καθημερινή βάση η Επιτροπή Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και για τις οποίες χορηγεί ειδική άδεια.

– Ποσά που πιστώνονται στον τραπεζικό μου λογαριασμό από το εξωτερικό μπορούν να μεταφερθούν εκ νέου στο εξωτερικό;

– Ναι, στο σύνολό τους. Ωστόσο δεν επιτρέπεται η ανάληψη με μετρητά του συνόλου του μεταφερόμενου από το εξωτερικό χρηματικού ποσού.

– Επιτρέπεται η μεταφορά μετρητών εκτός Ελλάδος;

– Επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο νόμισμα έως του ποσού των 2.000 ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό. Από τον περιορισμό των 2.000 ευρώ εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

– Πληρωμές συντάξεων στο εξωτερικό για συνταξιούχους επιτρέπονται;

– Ναι, επιτρέπονται οι πληρωμές συντάξεων και προνοιακών επιδομάτων πάσης φύσεως στο εξωτερικό από φορείς κοινωνικής ασφάλισης που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, με πίστωση λογαριασμού που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει και λειτουργεί εκτός Ελλάδος, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος της σύνταξης ή του προνοιακού επιδόματος λάμβανε με τον ανωτέρω τρόπο τη σύνταξή του ή το προνοιακό επίδομα πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας, η οποία κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 ΠΝΠ (Α΄65).