ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η τροπολογία για τον υπολογισμό της σύνταξης όσων αποχωρούν από το δημόσιο

Η τροπολογία για τον υπολογισμό της σύνταξης όσων αποχωρούν από το δημόσιο

Αλλαγές στις κατώτατες συντάξεις και αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης περίπου 100.000 δημοσίων υπαλλήλων επιφέρει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και προσαρτήθηκε στο τρίτο μνημόνιο, εναρμονίζοντας τις διατάξεις που προβλέπονται για τον ιδιωτικό τομέα και στο Δημόσιο, τις Ενοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, το Πυροσβεστικό Σώμα, τους υπαλλήλους των ΟΤΑ, καθώς και αυτούς των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Οι αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αφορούν περίπου 80.000 δημοσίους υπαλλήλους, που μέχρι τη δημοσίευση του τρίτου μνημονίου σε ΦΕΚ δεν έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, μπορούσαν όμως έως το 2021 να βγουν στη σύνταξη νωρίτερα από το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Καθιερώνεται δηλαδή και στο Δημόσιο από την 1/1/2022 ως γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 67ο έτος της ηλικίας τους, ή το 62ο με συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης. Εξαιρούνται από αυτό (όχι από τις αυξήσεις των ενδιάμεσων ορίων) οι δικαστικοί και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας. Αντίθετα, διατηρούν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με τους όρους που ισχύουν και σήμερα οι υπάλληλοι με άγαμο παιδί ανίκανο για εργασία και οι εργαζόμενοι σε επίπονα επαγγέλματα (υπάλληλοι στην καθαριότητα των δήμων, φυλακτικό προσωπικό των καταστημάτων κράτησης, καθώς και προσωπικό που φέρει ιδιαίτερα βαριές αναπηρίες). Επίσης, εξαιρούνται όσοι έχουν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού του νόμου συμπληρώσει τα έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας που αποτελούν προϋπόθεση για την άμεση καταβολή ακέραιας της σύνταξής τους (κατοχυρωμένα δικαιώματα).

Μαζική έξοδος

Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, εκτός από την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων, αναφέρεται ότι στόχος της προστασίας των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων είναι να αποτραπεί η μαζική έξοδος δημοσίων υπαλλήλων, καθώς εκφράζονται φόβοι για αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης, όλο το προηγούμενο διάστημα. Χαμηλότερο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, ήτοι τα 58 με παράλληλα προϋπόθεση τη συμπλήρωση 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, ορίζεται για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που αποχωρούν από την υπηρεσία από την επομένη της δημοσίευσης του νόμου, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που ενέχει η απασχόληση των προσώπων αυτών. Ειδικά για όσα από τα πρόσωπα αυτά ασκούν ιδιαίτερα δύσκολο και επικίνδυνο έργο (ιπτάμενοι, ναρκαλιευτές, υπηρετούντες σε υποβρύχια κ.ά.) εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι σχετικές με την καταβολή της σύνταξής τους διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.

Στην πράξη, μεγάλες χαμένες θεωρούνται μητέρες με ανήλικα τέκνα που μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν από τα 50, και πλέον θα μείνουν στην υπηρεσία από 2 και σε ακραίες περιπτώσεις έως 17 χρόνια επιπλέον, καθώς και άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι, με δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν από τα 62, με τη συμπλήρωση 25ετίας. Από 3 έως 5 χρόνια εκτιμάται ότι θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης περίπου 10.000 ενστόλων, ενώ υπάρχει και μία ομάδα δημοσίων υπαλλήλων που δεν έκαναν χρήση το 2012 του δικαιώματός τους να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη, και τώρα για τη συνταξιοδότηση με πλήρη θα πρέπει να περιμένουν τα 67.

Κατώτατη σύνταξη

Μαχαίρι στην κατώτατη σύνταξη των 364 ευρώ εκτιμάται ότι θα δουν τα επόμενα χρόνια περίπου 20.000 δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς επεκτείνεται και στο Δημόσιο η πρόβλεψη που «πέρασε» για τον ιδιωτικό τομέα και προβλέπει ότι υπάλληλοι καθώς και στρατιωτικοί που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από 1/7/2015 και μετά δικαιούνται το ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης, ήτοι 364 ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους. Εάν συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα, θα λάβουν το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στα έτη ασφάλισής τους, και μόνο μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους (ή όποιου έτους ορίζεται κάθε φορά με βάση το προσδόκιμο ζωής) η σύνταξη θα συμπληρώνεται με το κατώτατο όριο, εφόσον το οργανικό κομμάτι της σύνταξης είναι χαμηλότερο.

Το κατώτατο αυτό ποσό, μάλιστα, παραμένει αμετάβλητο έως και το 2021.

Οι συντάξεις όσων έχουν αποχωρήσει από 1/7/2015 και μετά αναπροσαρμόζονται με βάση τα παραπάνω.

Και στο Δημόσιο (όπως και στον ιδιωτικό τομέα, όπως ξεκαθαρίστηκε από το νομοσχέδιο που ψηφίζεται στη Βουλή) θα εξακολουθούν να λαμβάνουν τα κατώτατα όρια όσοι λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη, καθώς και σύνταξη θανάτου.

Επίσης ξεκαθαρίζεται με την τροπολογία ότι ο νόμος 3865 του 2010 (αντίστοιχος του νόμου Λοβέρδου-Κουτρουμάνη, που ορίζει την εφαρμογή της βασικής και αναλογικής σύνταξης και στο Δημόσιο) θα εφαρμοστεί για όσους έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από 1/1/2015 και μετά, και όχι για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Ολα τα παραπάνω ισχύουν και για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ καθώς και άλλων φορέων, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με βάση τις δημοσιοϋπαλληλικές συνταξιοδοτικές διατάξεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
/