ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρακράτηση φόρου για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Παρακράτηση φόρου για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η παρακράτηση φόρου από μισθωτή εργασία και συντάξεις έδωσε χθες η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ).

Συγκεκριμένα, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας, κατά την καταβολή αποδοχών από 1η Αυγούστου 2015 και μετά σε μισθωτούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, για να υπολογίσουν τη μηνιαία παρακράτηση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών και τη μείωση του φόρου, θα περιορίζουν αναλογικά τον μηνιαίο φόρο που προκύπτει σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες που διαρκεί η σύμβαση. Στο πλαίσιο αυτό, εάν, για παράδειγμα, η σύμβαση είναι πεντάμηνη, η μηνιαία παρακράτηση θα περιοριστεί στα 5/12 του προκύπτοντος μηνιαίου φόρου.

«Η ως άνω τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία για να αντιμετωπιστεί η στρέβλωση που δημιουργείται στις περιπτώσεις που ο μισθωτός αποκτά εισόδημα από συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οπότε το πραγματικό ετήσιο εισόδημά του υπολείπεται κατά πολύ του εισοδήματος που προκύπτει κατόπιν της αναγωγής σε ετήσιο, επί του οποίου υπολογίζεται η παρακράτηση του φόρου, και αυτό καθώς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τον προσδιορισμό του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος κάθε δικαιούχου, προκειμένου να γίνει η παρακράτηση φόρου και οι μειώσεις, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας κάθε μήνα διενεργούν αναγωγή του μηνιαίου φορολογητέου εισοδήματος σε ετήσιο», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΓΓΔΕ.