ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον νόμο Κατσέλη και οι οφειλές προς το Δημόσιο

Στον νόμο Κατσέλη και οι οφειλές προς το Δημόσιο

Τη δυνατότητα υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη ακόμη και για οφειλές προς το Δημόσιο προβλέπει η πολυσέλιδη τροπολογία που κατέθεσε χθες ο υπουργός Οικονομίας Γ. Σταθάκης στο νομοσχέδιο για το μνημόνιο. Στο πλαίσιο της επιτάχυνσης της εκδίκασης των υποθέσεων, προβλέπεται η σύντμηση των προθεσμιών, η πρόσληψη ειρηνοδικών, αλλά και η πλήρης διαγραφή χρεών, σε περιπτώσεις οικονομικά ασθενών ομάδων με οφειλές έως 20.000 ευρώ.

Αν και τα κριτήρια για την πρώτη κατοικία που θα μπορεί να εξαιρεί από τη ρευστοποίηση ο οφειλέτης θα προσδιορισθούν σε έναν μήνα με υπουργική απόφαση, θεωρείται βέβαιο ότι θα είναι αυστηρότερα σε σχέση με σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πλαφόν είναι αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας 300.000 ευρώ, στην περίπτωση του άγαμου.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται στον νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι οι ακόλουθες:

• Στη ρύθμιση οφειλών βάσει του νόμου Κατσέλη μπορούν πλέον να συμπεριληφθούν όχι μόνο οφειλές προς τράπεζες και γενικά ιδιώτες, αλλά και προς το Δημόσιο (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και ΟΤΑ). Προϋπόθεση αποτελεί οι οφειλές προς το Δημόσιο να μην είναι οι μοναδικές, αλλά να υπάρχουν οφειλές και προς ιδιώτες πιστωτές. Απαίτηση πιστωτή που δεν θα συμπεριληφθεί στην αίτηση διευθέτησης οφειλών δεν επηρεάζεται από τη διαδικασία. Για τον λόγο αυτόν, άλλωστε, η αναστολή εκτέλεσης αναγκαστικών μέτρων κατά του οφειλέτη μέχρι τη συζήτηση της αίτησής του αφορά μόνο τις οφειλές για τις οποίες έχει αιτηθεί ρύθμιση.

• Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται πλέον ταυτόχρονα, και ο τυπικός έλεγχός τους θα γίνεται από τη γραμματεία του Ειρηνοδικείου εντός δύο ημερών. Σε περίπτωση ελλιπούς φακέλου, ο ενδιαφερόμενος έχει προθεσμία 15 ημερών να προσκομίσει τα δικαιολογητικά, αλλιώς η αίτηση μπαίνει στο αρχείο.

• Οι μηνιαίες δόσεις που θα καταβάλει συμμέτρως προς όλους τους πιστωτές του ο δανειολήπτης μέχρι την εκδίκαση της αίτησής του θα προσδιορίζονται με βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 10% των μηνιαίων δόσεων που κατέβαλλε ο οφειλέτης πριν από την υποβολή της αίτησης ή κάτω από 40 ευρώ. Ανεργοι ή οφειλέτες με σοβαρές ανίατες ασθένειες θα τυγχάνουν μικρότερων δόσεων, ή ακόμη και απαλλαγής από αυτές.

• Η αναστολή της κατάσχεσης θα ανακαλείται εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει αθροιστικά τρεις δόσεις.

• Σε περίπτωση που ο αιτών α) δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία, β) δεν πούλησε ακίνητη περιουσία την τριετία πριν από την κατάθεση της αίτησης, γ) οι καταθέσεις του είναι έως 1.000 ευρώ και δ) έχει τα χαρακτηριστικά του συνεργάσιμου δανειολήπτη με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, το δικαστήριο μπορεί να του χορηγήσει προσωρινή απαλλαγή 18 μηνών και πλήρη απαλλαγή, εάν μετά το 18μηνο δεν έχει μεταβληθεί η κατάστασή του.

• Οι μηνιαίες δόσεις που καταβάλλει ο οφειλέτης εάν επέλθει δικαστικός συμβιβασμός προσδιορίζονται –εάν δεν είναι επαρκή τα περιουσιακά του στοιχεία– με βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Καταβάλλονται για τρία χρόνια και όχι για τέσσερα, όπως προέβλεπε μέχρι σήμερα ο νόμος.

• Ο οφειλέτης σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποχρεούται να επιδεικνύει συμπεριφορά συνεργάσιμου δανειολήπτη.

• Οι αιτήσεις πριν και μετά την αλλαγή του νόμου θα κατηγοριοποιηθούν και θα προτεραιοποιηθούν βάσει του ύψους των οφειλών, της περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη.

• Οι οφειλέτες των οποίων η αίτηση εκκρεμεί κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου πρέπει εντός 6 μηνών να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία της αίτησής τους, διαφορετικά θα θεωρηθεί ανειλικρινής δήλωση.

• Οι οφειλέτες των οποίων η αίτηση δεν έχει συζητηθεί μπορούν να επανυποβάλουν αίτηση, προκειμένου να υπαχθούν στον νέο νόμο.

• Εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη του νέου νόμου και, σε περίπτωση που η δικάσιμος έχει ορισθεί για μετά τον Αύγουστο του 2018, κάθε διάδικος μπορεί να ζητήσει να προσδιορισθεί συντομότερα νέα δικάσιμος.

• Στα ειρηνοδικεία συνιστώνται ειδικά τμήματα αποκλειστικά για την εκδίκαση των εν λόγω αιτήσεων και αυξάνεται ο αριθμός των ειρηνοδικών κατά 140 και του λοιπού προσωπικού κατά 190 άτομα.

• Συστήνεται ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους και 30 κέντρα ενημέρωσης δανειοληπτών.