ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιτρέπεται μεταφορά έως 500 ευρώ τον μήνα στο εξωτερικό

epitrepetai-metafora-eos-500-eyro-ton-mina-sto-exoteriko-2097693

Περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων προβλέπει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε από το υπουργείο Οικονομικών και η οποία δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς έως και 500 ευρώ τον μήνα, για κάθε καταθέτη, στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

• Επιτρέπεται η εντολή μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από ελληνικές τράπεζες μέχρι το ποσό των 500 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο ανά μήνα και μέχρι του μηνιαίου ορίου σε ευρώ που προβλέπεται για το σύνολο τραπεζικών ιδρυμάτων.

• Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού χωρίς δικαίωμα ανάληψης από φυσικό πρόσωπο για την εξυπηρέτηση ρυθμίσεων οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στο ελληνικό Δημόσιο, καθώς και το άνοιγμα λογαριασμού από φορείς κοινωνικής ασφάλισης αποκλειστικά για την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών οφειλών.

• Επιτρέπεται το άνοιγμα αποκλειστικά και μόνον ενός λογαριασμού, χωρίς δικαίωμα ανάληψης, για την εξυπηρέτηση δανείου που έχει ληφθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας από το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανοίγεται ο λογαριασμός, ακόμη και σε περίπτωση ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα.

• Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα με εξαίρεση: α) την αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό και β) την αποπληρωμή μέσω χορήγησης νέου δανείου, με σκοπό την αναδιάρθρωση, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του νέου δανείου είναι ίσο τουλάχιστον με το ποσό του ανεξόφλητου κεφαλαίου του αρχικού δανείου.

• Επιτρέπεται η μεταφορά μέγιστου ποσού 5.000 ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα, ανά ημερολογιακό τρίμηνο, συνολικά, για έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Η πληρωμή συντελείται, υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά μέσω πιστωτικού ιδρύματος, σε λογαριασμό, που τηρείται στο εξωτερικό, με δικαιούχο τον φοιτητή. Στις περιπτώσεις όμως που τα ανωτέρω ποσά πιστώνονται απευθείας σε λογαριασμούς φοιτητικής εστίας ή εκμισθωτή κατοικίας φοιτητή, με την προσκόμιση μισθωτήριου συμβολαίου ή άλλων σχετικών δικαιολογητικών, τότε επιτρέπεται η μεταφορά μέγιστου ποσού 8.000 ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

Υπενθυμίζεται ότι πλέον, με βάση παλαιότερη απόφαση της κυβέρνησης, οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις πιστωτικές τους κάρτες χωρίς περιορισμούς αν τα ηλεκτρονικά καταστήματα τηρούν λογαριασμό σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που τα ηλεκτρονικά καταστήματα τηρούν λογαριασμό σε τράπεζα του εξωτερικού, οι κάρτες μπορούν να χρησιμοποιούνται (εντός του ημερήσιου ορίου ποσού το οποίο εγκρίνεται για κάθε τράπεζα ξεχωριστά από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών) για: αγορές εισιτηρίων αεροπορικών εταιρειών, πληρωμές ξενοδοχείων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πληρωμές ταξιδίων και μεταφορών, πληρωμές ψηφιακών παρόχων μουσικού περιεχομένου και εφαρμογών (applications), πληρωμές συνδρομών, για εγγραφή ή ανανέωση συμμετοχής μέλους σε επαγγελματικούς συλλόγους (δικηγορικούς/ ιατρικούς συλλόγους, κ.λπ.) ή/και για επιστημονικά και λοιπά έντυπα, πληρωμή υπηρεσιών εκπαίδευσης (δίδακτρα/ εστίες διαμονής/ συνδρομή βιβλιοθηκών, κ.λπ.), πληρωμή ασφαλιστικών, ιατρικών και φαρμακευτικών εξόδων, πληρωμές ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο προς διεθνείς παρόχους υπηρεσιών, απαραίτητων για τη λειτουργία των εν λόγω επιχειρήσεων, όπως, ενδεικτικά, συνδρομή φιλοξενίας σε server, συνδρομή domain name, συνδρομή σε παρόχους φύλαξης αρχείων, συνδρομή σε παρόχους cloud-based υπηρεσιών λειτουργίας, όπως πλατφόρμες ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop), πλατφόρμες επικοινωνίας με χρήστες, συνδρομή για συντήρηση ελάχιστης παρουσίας για λόγους διαφήμισης (Google/ Facebook).