ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε. Επιτροπή : Εγκρίθηκε πρόγραμμα 40 εκατ. διακρατικής συνεργασίας για την περιοχή Βαλκανίων-Μεσογείου

e-epitropi-egkrithike-programma-40-ekat-diakratikis-synergasias-gia-tin-periochi-valkanion-mesogeioy-2103466

Εγκρίθηκε σήμερα το πρώτο πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας της ΕΕ για την περιοχή Βαλκανίων-Μεσογείου, που καλύπτει τη Βαλκανική Χερσόνησο και την ανατολική Μεσόγειο. Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν τρεις χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρος) και δύο υποψήφιες χώρες (Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), θα αντιμετωπίσει δύο βασικές για την περιοχή προκλήσεις: την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η κα Corina Crecu, Επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική, δήλωσε τα εξής: «Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε χάρη στην ισχυρή θέληση των συμμετεχουσών χωρών να συνενώσουν τους πόρους τους για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Με τη συνεργασία για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, η περιοχή μπορεί να αυξήσει την ελκυστικότητά της για τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις. Εύχομαι στις χώρες κάθε επιτυχία στην επίτευξη της συνεργασίας αυτής και στην υποστήριξη έργων που θα αξιοποιούν τα περιφερειακά πλεονεκτήματα και πόρους».

Εστιάζοντας στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας των ΜΜΕ, τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα προωθήσουν την επιχειρηματική, την κοινωνική και την ψηφιακή καινοτομία, θα συμβάλουν στη διασύνδεση των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης και θα καταστήσουν δυνατή την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ όλων των περιφερειών που συμμετέχουν σε αυτά. Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δεύτερης προτεραιότητας θα διασφαλίσουν τη βιώσιμη χρήση των πόρων και τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την περιοχή Βαλκανίων-Μεσογείου.

Το πρόγραμμα θα λάβει περισσότερα από 28 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και περισσότερα από 5 εκατ. EUR από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) της ΕΕ. Συνολικά — συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συγχρηματοδότησης — το πρόγραμμα διαθέτει σχεδόν 40 εκατ. ευρώ για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών στην περιοχή Βαλκανίων-Μεσογείου.

Διαχειριστική αρχή του προγράμματος Βαλκανίων-Μεσογείου ορίστηκε το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας. Οι δραστηριότητες των εταίρων των έργων θα συγχρηματοδοτούνται σε ποσοστό έως και 85 %.

Ιστορικό

Στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) είναι η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών. Το ΕΤΠΑ θα επενδύσει περισσότερα από 199 δισ. ευρώ στις περιφέρειες της Ευρώπης κατά την περίοδο 2014-2020.

Ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) παρέχει χρηματοδοτική και τεχνική αρωγή για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων στις υποψήφιες προς προσχώρηση χώρες. Τα κεφάλαια του ΜΠΒ συμβάλλουν στην οικοδόμηση των ικανοτήτων των χωρών αυτών, με αποτέλεσμα τη διασφάλιση σταδιακών θετικών εξελίξεων στην περιοχή. Ο προϋπολογισμός του ΜΠΒ για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε περίπου 11,7 δισ. ευρώ.