Σχέδιο για δημιουργία 500.000 θέσεων εργασίας στις νέες τεχνολογίες έως το 2025

Σχέδιο για δημιουργία 500.000 θέσεων εργασίας στις νέες τεχνολογίες έως το 2025

2' 11" χρόνος ανάγνωσης

Τη μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης και μείωσης της ανεργίας που ανοίγεται για τη χώρα μας επισημαίνουν οι Ελληνες επιστήμονες της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε χθες, η Ελλάδα θα μπορούσε να εκμεταλλευθεί το μεγάλο έλλειμμα στην απασχόληση επιστημόνων πληροφορικής και επικοινωνιών που εμφανίζει η Ενωμένη Ευρώπη, και μέσα στην επόμενη δεκαετία να προσθέσει 500.000 νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει τα δύο βασικά ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, το ανθρώπινο δυναμικό και την προνομιακή της θέση. Αυτά τα δύο στοιχεία, της δίνουν την ευκαιρία να γίνει πόλος έλξης για επενδύσεις σε τεχνολογική ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο. Η ίδια έρευνα καταδεικνύει ότι μέχρι το 2020 θα υπάρξουν περισσότερες από 800.000 κενές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής και από αυτές, η Ελλάδα θα μπορούσε να καλύψει τις 500.000 μέσα στην περίοδο 2016-2025. Για να συμβεί αυτό, αναφέρουν οι ερευνητές, θα πρέπει οι θέσεις να καλυφθούν από νέους εργαζόμενους που διαμένουν στην Ελλάδα:

• Είτε μέσω της ίδρυσης στην Ελλάδα υποκαταστημάτων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, όπως το παράδειγμα μεγάλων πολυεθνικών που ιδρύουν κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης στην Ελλάδα (π.χ. Accenture).

• Είτε μέσω παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και ανάπτυξης εφαρμογών από ελληνικές εταιρείες σε ξένες, με βάση το μοντέλο του outsourcing.

• Είτε μέσω εργασίας από απόσταση, ιδιαίτερα στον χώρο της ανάπτυξης εφαρμογών, όπου το νέο αυτό μοντέλο απασχόλησης αρχίζει να καθιερώνεται με συστηματικό τρόπο (π.χ. upwork.com).

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τη στρατηγική αυτή για κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα ωστόσο οφείλει να διεκδικήσει αυτόν τον ρόλο, καθώς έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη (με εξαίρεση την Ισπανία), και ειδικά στους νέους κάτω των 35 ετών, όπου το ποσοστό της ανεργίας διπλασιάζεται στο 50%. Αν τεθεί ένας τέτοιος εθνικός στόχος, θα μπορούσε η μεγάλη πλειοψηφία όσων φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (68.345 νέοι εισαχθέντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2015-16) να στραφεί και να αναπτύξει τις σχετικές δεξιότητες, ώστε να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος.

Στη μελέτη ακόμη καταδεικνύεται ότι η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων στους νέους ξεκινά από την εκμάθηση του προγραμματισμού, ως πρακτικό εφόδιο. Επιπλέον καταδεικνύεται ότι η ελληνική αγορά εργασίας ήδη δηλώνει ότι ζήτηση υπάρχει και ότι επιπλέον οι θέσεις των προγραμματιστών είναι καλύτερα αμειβόμενες από άλλες που απασχολούν νέους με αντίστοιχα ακαδημαϊκά εφόδια. Προϋπόθεση ακόμη αποτελεί η καινοτομία, η επιχειρηματική αντίληψη και η επικοινωνία στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Η μελέτη εκπονήθηκε με πρωτοβουλία του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Επαγγελματιών Ενώσεων Πληροφορικής (CEPIS), με την υποστήριξη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του ALBA Graduate Business School at the American College of Greece και του Ελληνικού Δικτύου Επαγγελματιών Πληροφορικής (HePIS).