ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βαριά η φορολογία στις ελληνικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την KPMG

varia-i-forologia-stis-ellinikes-epicheiriseis-symfona-me-tin-kpmg-2108235

Βαρίδι για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας είναι η φορολογία και οι εισφορές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Ερευνας Φορολογικών Συντελεστών της KPMG International για το 2015, στην οποία αναλύονται στοιχεία από 145 κράτη. Οι επιχειρήσεις πλέον βρίσκονται σε αδυναμία καταβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς είναι αναγκασμένες σε αρκετές περιπτώσεις είτε να μειώσουν το προσωπικό είτε να συρρικνώσουν τις δραστηριότητές τους. Η Ελλάδα, όπως προκύπτει, έχει από τους υψηλότερους εταιρικούς φορολογικούς συντελεστές στην Ευρώπη, καθιστώντας τη χώρα μας μη ανταγωνιστική, ενώ και τα επίπεδα των ασφαλιστικών εισφορών είναι ιδιαίτερα υψηλά παρά τη μείωση μιας μονάδας σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, ο συντελεστής φορολογίας νομικών προσώπων αυξήθηκε από 26% σε 29% σύμφωνα με τον νέο νόμο, το ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών, αν και μειώθηκε κατά 2,9 μονάδες, ανέρχεται για το 2015 σε 24,56%, το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνει τους εργοδότες μειώθηκε από 11% σε 10,5%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό που βαρύνει τους εργαζομένους μειώθηκε από 16,5% σε 15,5%.

Αντίθετα, στη Βουλγαρία ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων ανέρχεται στο 10%, στην Κύπρο στο 12,5%, στην Κροατία και στην Εσθονία στο 20%, στην Ουγγαρία στο 19%, στη Λιθουανία στο 15% και στα Σκόπια στο 10%. Υψηλά ποσοστά φορολόγησης διατηρούν η Γερμανία με συντελεστή 29,65%, η Γαλλία με 33,33% και το Βέλγιο με 33,99%.

Πάντως, από την επεξεργασία της μελέτης προκύπτει ότι τα περισσότερα κράτη επιχειρούν, μέσω της επιβολής φόρων, να «συμμαζέψουν» τα δημόσια οικονομικά τους. Αν και οι φορολογικοί συντελεστές γενικά δεν μεταβάλλονται πολύ γρήγορα, ωστόσο οι κυβερνήσεις σταδιακά αυξάνουν το εύρος των αγαθών, των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που μπορούν να υπαχθούν σε φορολογία προκειμένου να μπορέσουν να αυξήσουν και τα έσοδά τους. Την ίδια στιγμή, αποσύρονται φορολογικές ελαφρύνσεις που παραχωρήθηκαν κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να υποστηριχθούν οι βιομηχανίες και να ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές να ξοδέψουν χρήματα. Σύμφωνα με την κ. Γεωργία Σταματέλου, επικεφαλής του φορολογικού τμήματος της KPMG, «η γενικευμένη τάση οφείλεται εν μέρει στην παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη και στην αλλαγή των προσδοκιών σχετικά με την παρεχόμενη από το κράτος κοινωνική πρόνοια. Αναφέρει, επίσης, ότι οι κυβερνήσεις έκαναν προσπάθειες για να κρατήσουν τις οικονομίες ενεργές και υγιείς τα έτη μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, ενώ στην πορεία αυτή τα χρέη πολλών κρατών αυξήθηκαν».

Η έρευνα δείχνει ακόμη ότι τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών αυξάνονται παγκοσμίως. Τα μέσα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τους εργαζομένους και τους εργοδότες είναι τώρα υψηλότερα απ’ ό,τι ήταν οποιαδήποτε στιγμή τα τελευταία 7 έτη. Επίσης, υπήρξε σχετικός προσανατολισμός προς τους έμμεσους φόρους – τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ή τον Φόρο Αγαθών και Υπηρεσιών (ΦΑΥ). Με νέους συντελεστές ΦΠΑ να ισχύουν από φέτος στη Μαλαισία και στις Μπαχάμες και με σχέδια για την επιβολή αντίστοιχου φόρου στην Ινδία και στα κράτη του Αραβικού Κόλπου, ο ΦΠΑ επιβάλλεται σήμερα σε περισσότερα από 160 κράτη στον κόσμο.