ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενισχύεται ο έλεγχος των θεσμών

enischyetai-o-elegchos-ton-thesmon-2108449

Εκτός της αυστηρής εποπτείας και της συμμετοχής ξένων ή Ελλήνων που δεν έχουν σχέσεις με την Ελλάδα στα Δ.Σ. των τραπεζών, οι θεσμοί ενισχύουν αποφασιστικά τον έλεγχό τους στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Σύμφωνα με τον νόμο, το Γενικό Συμβούλιο αποτελείται από 9 μέλη, εκ των οποίων οι 7, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, πρέπει να διαθέτουν διεθνείς εμπειρίες σε τραπεζικά θέματα. Τις άλλες 2 θέσεις καλύπτουν ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και ένα πρόσωπο που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι 3μελής, εκ των οποίων οι 2, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου, πρέπει να διαθέτουν διεθνείς εμπειρίες σε τραπεζικά θέματα ή σε θέματα εξυγίανσης τραπεζών. Το τρίτο μέλος υποδεικνύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Για τον διορισμό όλων των μελών απαιτείται σύμφωνη γνώμη του EuroWorking Group. Μέλος του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν μπορεί να οριστεί πρόσωπο που:

• Εχει καταδικαστεί για αδίκημα που επισύρει την ποινή φυλάκισης με ή χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής της ποινής σε χρηματική,

• Εχει κηρυχθεί σε πτώχευση,

• Εχει υποπέσει σε βαρύ παράπτωμα ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος ή έχει αποκλειστεί ή τεθεί σε διαθεσιμότητα από αρμόδια αρχή ή του έχει απαγορευτεί να ασκεί καθήκοντα διευθυντή ή υπαλλήλου σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή ιδιωτική επιχείρηση.

Επίσης, οι ιδιότητες του βουλευτή, μέλους της κυβέρνησης, στελέχους υπουργείου ή άλλης δημόσιας αρχής, στελέχους, υπαλλήλου ή συμβούλου ελληνικής τράπεζας, η κατοχή τραπεζικών μετοχών αξίας 100.000 ευρώ, η άμεση ή έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο για ποσό 100.000 ευρώ είναι ασυμβίβαστες με εκείνη του μέλους του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ο διοικητής, οι υποδιοικητές, τα μέλη των συλλογικών οργάνων, οι σύμβουλοι και το προσωπικό της ΤτΕ επίσης δεν μπορούν να είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Στέλεχος ή υπάλληλος πανεπιστημίου, οργανισμού ή ιδρύματος λειτουργικά αυτόνομου από την κυβέρνηση δεν λογίζεται ως στέλεχος της κυβέρνησης ή άλλης δημόσιας αρχής και μπορούν να αποτελούν μέλη. Από τους περιορισμούς εξαιρείται ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών. Το Γενικό Συμβούλιο αποφασίζει με δική του πρωτοβουλία ή μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την παροχή κεφαλαιακής βοήθειας και την άσκηση των δικαιωμάτων του ΤΧΣ, εγκρίνει τον διορισμό των ανώτατων στελεχών του ΤΧΣ κ.ά. Επίσης δημιουργείται Επιτροπή Επιλογής με τη συμμετοχή 6 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, εκ των οποίων 3, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, υποδεικνύονται από την Κομισιόν, την ΕΚΤ και τον ESM, 2 από τον υπουργό Οικονομικών και 1 από την ΤτΕ.