ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαγωνισμός για νέο Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων

Διαγωνισμός για νέο Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων

Διαγωνισμό για την πλήρωση της θέσης του επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) σχεδιάζει η κυβέρνηση μετά τις αντιδράσεις για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται από τους πιστωτές της χώρας.

Ο διεθνής διαγωνισμός αναμένεται να διενεργηθεί εντός των επόμενων 15 ημερών, με την κυβέρνηση να επιθυμεί ταυτόχρονα την αλλαγή του σχετικού νόμου που διέπει τον τρόπο λειτουργίας της ΓΓΔΕ.

Μετά την απομάκρυνση της κ. Κατερίνας Σαββαΐδου, η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην αντικατάστασή της, αναφέρουν στελέχη των Βρυξελλών, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να γίνουν και αλλαγές στον νόμο προκειμένου να σταματήσουν οι πολιτικές παρεμβάσεις. Οπως προαναφέρθηκε, η κυβέρνηση σχεδιάζει μεν την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, αλλά αντίθετα επιχειρεί να ελέγξει περαιτέρω τη νέα Αρχή που θα δημιουργηθεί. Οπως προκύπτει από το σχέδιο της κυβέρνησης, ο υπουργός Οικονομικών θα έχει ενημέρωση και θα λαμβάνει πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Αρχής, δηλαδή τους ελέγχους και τους ελεγχομένους. Η ανεξάρτητη αρχή και ο διοικητής αυτής (ο γενικός γραμματέας μετονομάζεται σε διοικητή) θα εποπτεύονται τόσο ως προς τη λειτουργία όσο και ως προς τη δράση της από τον υπουργό Οικονομικών.

Ο διάδοχος της ΓΓΔΕ θα είναι η «Ελληνική Αρχή Δημοσίων Εσόδων», η οποία έχει ως αποστολή τη λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών. Ο διοικητής της Αρχής συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία καταγράφει το έργο και τα αποτελέσματα της επιχειρησιακής δράσης της σε σχέση με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τα προγράμματα δράσης που έχει καταρτίσει.