ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλήρης καταγραφή των πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων

pliris-katagrafi-ton-ploton-meson-metaforas-kaysimon-2115047

Επέκταση των μέτρων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στη διακίνηση ναυτιλιακών καυσίμων, όπως και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, προβλέπει η απόφαση που δημοσιεύθηκε προχθές στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και φέρει την υπογραφή του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γ. Σταθάκη, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδη, του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θ. Δρίτσα, καθώς και του υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Π. Σγουρίδη.

Με την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης, που εκδόθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας με τους πιστωτές, επιδιώκεται ουσιαστικά για πρώτη φορά η πλήρης καταγραφή των πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων όπως και των αποθηκών καυσίμων, καθώς μέχρι σήμερα κανένα από τα συναρμόδια υπουργεία δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό τους.

Σε ό,τι αφορά τα πλωτά μέσα, η απόφαση προβλέπει την απογραφή τους στη βάση δεδομένων της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων και στη ΓΓΠΣ. Τα πλωτά μέσα διακίνησης καυσίμων υποχρεούνται να έχουν αριθμό Μητρώου Διακινητή Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολόγητων Καυσίμων (ΔΙ.ΠΕ.ΝΑ.Κ.), να έχουν εγκαταστήσει αυτόματο σύστημα προσδιορισμού ταυτότητας πλοίων A.I.S., να έχουν εγκαταστήσει ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών – εκροών, καθώς επίσης και να έχουν εγκαταστήσει ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα ορίσει νέα ΚΥΑ που θα εκδοθεί εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης.

Σε διάστημα ενός μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης θα πρέπει να έχει επικαιροποιηθεί και ελεγχθεί η ακρίβεια και αξιοπιστία της βάσης δεδομένων της ΔΙ.ΠΕ.ΝΑ.Κ., ενώ ταυτόχρονα θα τηρείται και θα ενημερώνεται στο Κεντρικό Σύστημα της ΓΓΠΣ με ευθύνη των αρχών αδειοδότησης και τήρησης του Μητρώου, λοιπών μέσων μεταφοράς καυσίμων.

Σε ό,τι αφορά τις αποθήκες καυσίμων, προβλέπεται η δημιουργία στη ΓΓΠΣ κεντρικής βάσης δεδομένων, όπου θα αποστέλλονται και θα καταχωρίζονται ηλεκτρονικά αλλά και θα επεξεργάζονται στοιχεία για όλες τις υπέργειες, υπόγειες, σταθερές και κινητές εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών και ενεργειακών προϊόντων καθώς και υγραερίων. Από την υποχρέωση αυτή θα εξαιρεθούν οι τελικοί καταναλωτές, οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους κάτω των 4 κυβικών μέτρων. Για τη συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση εισροών – εκροών των ενεργειακών προϊόντων, η απόφαση προβλέπει ως απολύτως απαραίτητη την καταγραφή και δημιουργία ενός μητρώου δεξαμενών.

Προβλέπεται επίσης η τοποθέτηση ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών – εκροών τόσο στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών όσο και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ιδιωτικών πρατηρίων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στις εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων (μεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών κ.λπ.) που αποτελούν υλικά πρόσμειξης των καυσίμων.