ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προγράμματα απασχόλησης φοιτητών

Προγράμματα απασχόλησης φοιτητών

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και η Deloitte ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους, με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικής και δράσεων για τη διασύνδεση της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας και την πρόσβαση των φοιτητών στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, το Διεθνές Πανεπιστήμιο και η Deloitte, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους με άξονα την εκπαίδευση, θα διοργανώνουν κοινές δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης των φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου, σεμινάρια στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και σεμινάρια διά βίου μάθησης. Ακόμη, θα συνδιοργανώνουν summer school, θα προσφέρουν πρακτική άσκηση και απασχόληση στη Deloitte σε αποφοίτους του Διεθνούς Πανεπιστημίου, οι οποίοι έχουν επιδείξει εξαιρετική επίδοση σε συναφή προγράμματα. Επιπλέον, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive MBA», θα συνδιοργανώσουν σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θεματικές ενότητες: φορολογία, συμβουλευτική, έλεγχο, επενδυτικά κίνητρα και διακυβέρνηση. Επίσης, στελέχη της Deloitte θα παρέχουν συμβουλευτική καθοδήγηση στους φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου, που επιθυμούν να ιδρύσουν επιχειρήσεις ή να υποβάλουν επιχειρηματικά σχέδια και ιδέες σε διαγωνισμούς.