ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στήριξη της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

stirixi-tis-koinis-georgikis-politikis-2117275

Αυξανόμενη είναι η συνειδητοποίηση των Ευρωπαίων όσον αφορά στη συνεισφορά της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της Ε.Ε. στις κορυφαίες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωβαρόμετρου. Πάνω από το 80% των ερωτηθέντων θεωρούν τον ρόλο της ΚΓΠ «πολύ ή αρκετά σημαντικό» για την τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης, και για την ενίσχυση του ρόλου των αγροτών στη διατροφική αλυσίδα. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Ελλάδα είναι πάνω από 90%. Οι ερωτηθέντες συμφωνούν επίσης ότι η ΚΓΠ συμβάλλει στη βελτίωση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ε.Ε. και του υπόλοιπου κόσμου (συμφωνεί το 66%), και στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς της Ε.Ε. (συμφωνεί το 65%). Τα ποσοστά για την Ελλάδα κυμαίνονται σε παρόμοια επίπεδα.

Σχολιάζοντας τη δημοσίευση αυτή, ο αρμόδιος επίτροπος της Ε.Ε. για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη Φιλ Χόγκαν δήλωσε σχετικά: «Χαιρετίζω την αυξανόμενη σημασία που αποδίδουν οι πολίτες στη γεωργία και στις αγροτικές περιοχές, και εκτιμώ το γεγονός ότι το 70% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η Ε.Ε. εκπληρώνει το ρόλο της όσον αφορά στη διασφάλιση του ευρωπαϊκού εφοδιασμού τροφίμων. Χαιρετίζω επίσης τις ενδείξεις ότι οι πολίτες της Ε.Ε. κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο η ΚΓΠ συμβάλλει στις επενδύσεις, στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Τα στοιχεία αυτά θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις μας για τον καθορισμό της μελλοντικής πολιτικής της Ε.Ε.».