ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο αποσυνδέει τον βαθμό από την αμοιβή

to-neo-misthologio-sto-dimosio-aposyndeei-ton-vathmo-apo-tin-amoivi-2117449

Την εφαρμογή του νέου μισθολογίου στο Δημόσιο προβλέπει εγκύκλιος που υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη και απεστάλη σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς προκειμένου να εφαρμοσθεί άμεσα στις αποδοχές των υπαλλήλων. Με το νέο μισθολόγιο ο βαθμός αποσυνδέεται από τον μισθό και η βαθμολογική εξέλιξη θα έχει καθοριστικό ρόλο στη διεκδίκηση θέσης ευθύνης, με την προκήρυξη των θέσεων γενικών διευθυντών, διευθυντών και προϊσταμένων τμημάτων. Η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων γίνεται ανάλογα με την εκπαίδευσή τους. Προβλέπονται 13 κλιμάκια για τις κατηγορίες υπαλλήλων Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 19 για τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Με τους ΔΕ και ΥΕ προβλέπεται αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου ανά τριετία, ενώ στις άλλες κατηγορίες ανά διετία. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται το ζητούμενο από τους θεσμούς, «άνοιγμα της μισθολογικής ψαλίδας».

Οι εισαγωγικοί μισθοί παραμένουν οι ίδιοι και έχουν ως εξής: 780 ευρώ για τους ΥΕ, 858 ευρώ για τους ΔΕ, 1.037 ευρώ για τους ΤΕ και 1.092 ευρώ για τους ΠΕ. Για τους υπαλλήλους ΥΕ κάθε αλλαγή κλιμακίου θα επιφέρει αύξηση 43 ευρώ, για τους ΔΕ 60 ευρώ, για τους ΤΕ 55 ευρώ και για τους ΠΕ 59 ευρώ. Το επίδομα οικογενειακής παροχής που αποδίδεται μόνο για ανήλικα τέκνα ή τέκνα με αναπηρία 50% τουλάχιστον υπολογίζεται ως εξής: 50 ευρώ για ένα τέκνο, 70 ευρώ συνολικά για δύο τέκνα, 120 ευρώ συνολικά για τρία τέκνα, 170 ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα και 70 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Αντίστοιχα αυξάνονται τα επιδόματα θέσης ευθύνης και διαμορφώνονται ως εξής: Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, 1.000 ευρώ, προϊστάμενοι Διευθύνσεων 450 ευρώ, προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων 350 ευρώ και προϊστάμενοι Τμημάτων 290 ευρώ. Τα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας καθώς και το επίδομα παραμεθόριων περιοχών (100 ευρώ) παραμένουν ως έχουν, ενώ η αποζημίωση που συνδέεται με την περιγραφή και την αξιολόγηση θέσεων εργασίας θα αποδοθεί από το 2017, μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των θέσεων εργασίας και την αξιολόγηση με βάση την επίτευξη στόχων. Παραδείγματα:

1. Εστω ότι υπάλληλος ΠΕ, προϊστάμενος Διεύθυνσης, κατά τις 31-12- 2015, λαμβάνει βασικό μισθό 1.800 ευρώ, οικογενειακή παροχή 50 ευρώ και επίδομα θέσης ευθύνης 400 ευρώ. Με τις διατάξεις του νέου νόμου δικαιούται βασικό μισθό 1.900 ευρώ, οικογενειακή παροχή 50 ευρώ και επίδομα θέσης ευθύνης 450 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή που έχουμε αύξηση του βασικού μισθού, αυτή χορηγείται σε διάστημα τεσσάρων ετών. Δηλαδή, ο βασικός μισθός του εν λόγω υπαλλήλου θα ανέρχεται στο ποσό των 1.825 ευρώ για το 2016, 1.850 ευρώ για το 2017, 1.875 ευρώ για το 2018 και 1.900 ευρώ για το 2019. Αντιθέτως, η αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης κατά 50 ευρώ χορηγείται άμεσα.

2. Υπάλληλος ΠΕ, προϊστάμενος Τμήματος, όπου κατά τις 31-12-2015, λαμβάνει βασικό μισθό 1.500 ευρώ, οικογενειακή παροχή 50 ευρώ και επίδομα θέσης ευθύνης 250 ευρώ. Με τις διατάξεις του νέου νόμου δικαιούται βασικό μισθό 1.450 ευρώ, οικογενειακή παροχή 50 ευρώ και επίδομα θέσης ευθύνης 290 ευρώ.