ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

forodoxies-gnorizete-oti-amp-8230-2117499

• Μελετάται από το υπουργείο Οικονομικών η κατάργηση των πολλαπλών συντελεστών φορολογίας ανά κατηγορία εισοδήματος, η οποία ισχύει σήμερα, με την καθιέρωση ενιαίας κλίμακας φορολόγησης για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων, ακόμη και για τα εισοδήματα από τόκους και μερίσματα. Σημαντικό είναι ότι μέχρι σήμερα οι τόκοι και τα μερίσματα αποτελούσαν στην Ελλάδα αντικείμενο αυτοτελούς φορολόγησης με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, τουλάχιστον επί δεκαετίες.

• Επιβάλλεται ιδιαίτερη περίσκεψη, αν τελικά η σκέψη αυτή γίνει πράξη, ως προς το θέμα της πιθανής υπερφορολόγησης. Για παράδειγμα, τα μερίσματα έχουν ήδη υποβληθεί σε εταιρικό φόρο που για τις ελληνικές εταιρείες αντιστοιχεί σε 29%. Φορολόγηση με ενιαία κλίμακα χωρίς πίστωση του εταιρικού φόρου θα μπορούσε να οδηγήσει σε πραγματική φορολογική επιβάρυνση που μπορεί να ξεπεράσει το 70%. Επίσης, η υπερβολικά υψηλή φορολόγηση των τόκων μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση τις καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες. Η φορολόγηση της υπεραξίας από τίτλους με βάση τις γενικές διατάξεις, στη σημερινή αρνητική οικονομική συγκυρία, αντί του ισχύοντος 15%, μπορεί να συντελέσει σε περαιτέρω ύφεση, με δεδομένο ότι έτσι αποθαρρύνεται η αγοραπωλησία μετοχών ελληνικών εταιρειών.

• Σε αντίστοιχες χώρες της Ευρώπης συνήθως προβλέπεται αυτοτελής φορολογικός συντελεστής στο εισόδημα από τόκους και μερίσματα (π.χ. Γερμανία, Ολλανδία). Σε ορισμένες χώρες προβλέπεται ειδική κλίμακα για τα εισοδήματα από μερίσματα (π.χ. Μεγάλη Βρετανία), ενώ σε άλλες χώρες (π.χ. Γαλλία, Ιταλία) προβλέπεται φορολόγηση με τη γενική κλίμακα, αλλά μόνο σε ποσοστό του εισοδήματος από επενδύσεις.

• Το προσεχές διάστημα αναμένεται να οριστικοποιηθεί η νομοθεσία για την αυτοαποκάλυψη αδήλωτων κεφαλαίων. Η Ελλάδα έχει, δυστυχώς, δεσμευθεί ότι δεν πρόκειται να εισαγάγει φορολογική αμνηστία, αλλά θα φορολογήσει τα μη δηλωθέντα εισοδήματα με τους εκάστοτε ισχύοντες συντελεστές. Η επιβολή μηδενικών προσαυξήσεων αλλά και η μείωση του φόρου βάσει επενδυτικών κινήτρων ενδέχεται να μην είναι συμβατή με την απαγόρευση αυτή της φορολογικής αμνηστίας. Επιπλέον, τυχόν εισαγωγή εκπτώσεων για αγορά ομολόγων του Δημοσίου, ή περιουσιακών στοιχείων ή μετοχών στην Ελλάδα, μπορεί να θέσει ζήτημα διακριτικής μεταχείρισης κατά την άσκηση της κοινοτικής ελευθερίας κίνησης κεφαλαίων. Η εισαγωγή κινήτρων για την εξαγορά ακινήτων και μετοχών στην Ελλάδα μπορεί επίσης να θέσει και ζήτημα παράνομων κρατικών ενισχύσεων. Κατά συνέπεια, οι προθέσεις του υπουργείου Οικονομικών για θεσμοθέτηση μιας διαδικασίας αυτοαποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων που να φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα μπορεί να προσκρούσουν στην άρνηση των λεγόμενων θεσμών.

• Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας αποτελεί το βασικότερο δείγμα ενοποίησης της έμμεσης φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Από το 1973, οπότε άρχισε να εφαρμόζεται, και ιδίως από το 1977, οπότε επεκτάθηκε στο λιανικό εμπόριο, αποτελεί τον βασικότερο φόρο συναλλαγών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σήμερα εφαρμόζεται στα 28 κράτη-μέλη, βάσει της οδηγίας 2006/112/Ε.Κ.

Πηγή: Grant Thornton