ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράθυρο για συμμετοχή μικροοφειλετών στους διαγωνισμούς

parathyro-gia-symmetochi-mikroofeileton-stoys-diagonismoys-2118059

Τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, ακόμη και αν έχουν μικροοφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, θα προβλέπει το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις το οποίο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι το τέλος του μήνα. Το χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης προβλέπει την ψήφιση των νέων ρυθμίσεων μέσα στον Φεβρουάριο και την εφαρμογή τους από την 1η Μαρτίου 2016.

Αν και στόχος της κυβέρνησης είναι η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων στους διαγωνισμούς του Δημοσίου, έτσι ώστε να ενισχυθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η προωθούμενη ρύθμιση γεννά εύλογα ερωτήματα: Πρώτον, τι θεωρείται μικροοφειλή και δεύτερον, πώς θα χορηγείται η απαιτούμενη για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο εισάγει πάντως και άλλες καινοτομίες στην κατεύθυνση κυρίως της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και των μεγάλων καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των διαγωνισμών του Δημοσίου. Αυτές είναι:

• Οι κανονισμοί ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων ενσωματώνονται στο κείμενο του νόμου και περιορίζεται η δευτερογενής νομοθεσία έτσι ώστε ο νέος νόμος να είναι άμεσα εφαρμόσιμος.

• Καθίσταται για πρώτη φορά υποχρεωτική η διαίρεση του αντικειμένου μιας διακήρυξης σε τμήματα για παράδειγμα ανά γεωγραφική περιοχή. Ο κ. Παπαδεράκης διαβεβαίωσε ότι αυτό δεν θα συνεπάγεται κατάτμηση της αξίας του διαγωνισμού.

• Κατά την υποβολή της προσφοράς θα κατατίθεται μόνο μία υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά θα απαιτείται να κατατεθούν μόνο από τον μειοδότη/προσωρινό ανάδοχο.

• Οι προθεσμίες για την υποβολή των προσφορών συντέμνονται. Ειδικότερα, η προθεσμία των 52 ημερών για την υποβολή της προσφοράς σε ανοικτό διαγωνισμό γίνεται 35 ημέρες, με δυνατότητα σύντμησης σε 30 όταν οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή σε 15 ημέρες όταν έχει προηγηθεί προκαταρκτική προκήρυξη.

Σε συνεργασία, εξάλλου, με το υπουργείο Δικαιοσύνης θα δημιουργηθεί ανεξάρτητη δομή για την εξωδικαστική αντιμετώπιση των προσφυγών, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει από τα τέλη του 2016. Τέλος, στις προθέσεις του υπουργείου είναι η μείωση των αναθετουσών αρχών, οι οποίες σήμερα υπερβαίνουν τις 4.500, σε κάτω από χίλιες.