ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με απόκλιση στα έσοδα 2 δισ. ευρώ έκλεισε ο προϋπολογισμός του 2015

16s3proupol

Με πρωτογενές πλεόνασμα 2,2 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 3,2 δισ. ευρώ, έκλεισε ο προϋπολογισμός του 2015 σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται εν πολλοίς στη συγκράτηση των δαπανών και συγκεκριμένα στη μικρότερη καταβολή των οφειλών του Δημοσίου σε προμηθευτές και τρίτους. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν:

1. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 51,4 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,67 δισ. ευρώ ή 3,2 % έναντι του στόχου. Ωστόσο η απόκλιση αυτή οφείλεται στα μη εισπραχθέντα έσοδα από τη διακράτηση ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs) ύψους 3,591 δισ. ευρώ, τα οποία δεν υπολογίζονται στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ορισμό του προγράμματος. Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα προκύπτει υπέρβαση στα έσοδα σε ταμειακή βάση, ύψους 1,918 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 46.586 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,03 δισ. ευρώ ή 4,2% έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2016 (ωστόσο, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, υπερκαλύπτεται η υστέρηση). Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2,921 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 449 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3.370 εκατ. ευρώ). Αυτό σημαίνει ότι το υπουργείο Οικονομικών επέστρεψε λιγότερα χρήματα στους φορολογούμενους, οι οποίοι ενδεχομένως θα πρέπει πλέον να αναζητήσουν την επιστροφή φόρου στις εφορίες που ανήκουν. Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 4,832 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 359 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα έσοδα του 2015 είναι μόλις 0,08% αυξημένα σε σχέση με το 2014, παρά τον ορυμαγδό των μέτρων που εφαρμόσθηκαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

2. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 54,95 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 713 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (55,664 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48,5 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 719 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 626 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 6.406 εκατ. ευρώ, δηλαδή πραγματοποιήθηκε το σύνολο του στόχου.

3. Αποκλειστικά τον μήνα Δεκέμβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8,77 δισ. ευρώ καλύπτοντας κατά το μεγαλύτερο μέρος την υστέρηση του 11μήνου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6.060 εκατ. ευρώ ενώ οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.710 εκατ. ευρώ. Τα δε έσοδα του Δεκεμβρίου ανήλθαν στα 6.481 εκατ. ευρώ.