ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εσοδα 1,15 δισ. ευρώ στο Δημόσιο από τον ακριβό ELA

esoda-1-15-dis-eyro-sto-dimosio-apo-ton-akrivo-ela-2118746

Πρόσθετα έσοδα 1,15 δισ. ευρώ θα λάβει το ελληνικό Δημόσιο από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Πρόκειται για τμήματα των κερδών της ΤτΕ που μεταφέρονται υποχρεωτικά, βάσει του καταστατικού λειτουργίας της, στο ελληνικό Δημόσιο. Το ενδιαφέρον είναι ότι τα κέρδη αυτά οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά στο υψηλό επιτόκιο του ELA, με το οποίο χρηματοδοτούνται οι εγχώριες τράπεζες από το ευρωσύστημα. Το επιτόκιο του ELA διαμορφώνεται στο 1,55%, ενώ, αν οι συνθήκες στην Ελλάδα ήταν κανονικές και η οικονομία σε θετική πορεία, οι τράπεζες θα μπορούσαν να αντλούν κανονική ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που βαρύνεται με επιτόκιο 0,05%.

Τα κέρδη της ΤτΕ από το υψηλό επιτόκιο του ELA που μεταφέρονται στο Δημόσιο στην ουσία βαραίνουν τους δανειολήπτες: επιχειρήσεις και νοικοκυριά, τα οποία και πληρώνουν τα υψηλά επιτόκια. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν ακόμα φόρο, αθέατο, με τον οποίο το Δημόσιο επιβαρύνει επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αντλώντας πάνω από 1 δισ. ευρώ! Οπως ανακοίνωσε χθες η ΤτΕ, τα καθαρά κέρδη της για το 2015 ανήλθαν σε 1.162,8 εκατ. ευρώ, έναντι 654,5 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Με βάση το καταστατικό της, η μερίδα του λέοντος των κερδών, συνολικά 1.149,5 εκατ. ευρώ, θα μεταφερθούν στο ελληνικό Δημόσιο.

Το μεικτό μέρισμα ανά μετοχή που θα προταθεί στη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας για διανομή ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. «Τα συνολικά καθαρά έσοδα από την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος, τις πράξεις παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 1.897,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1.118,2 εκατ. ευρώ στη χρήση 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά 69,7%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αυξημένη χρήση από τα πιστωτικά ιδρύματα του μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα της ΤτΕ».