ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απελευθέρωση της πώλησης «κόκκινων» δανείων ζητάει η τρόικα

daneia1

Την αυτόματη απελευθέρωση της πώλησης «κόκκινων» στεγαστικών δανείων προσπαθεί να προλάβει η κυβέρνηση, κάτι που θα συμβεί εάν δεν νομοθετήσει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2016. Ταυτόχρονα, αντιλαμβανόμενη ότι οι εξαιρέσεις που είχαν αποφασισθεί και θεσπισθεί με τον σχετικό νόμο τον περασμένο Δεκέμβριο δύσκολα θα συνεχισθούν, επιχειρείται η υιοθέτηση αυστηρότερων προϋποθέσεων και κριτηρίων για την πώληση σε μη τραπεζικά ιδρύματα εκείνων των κατηγοριών των μη εξυπηρετούμενων δανείων, των οποίων σήμερα επιτρέπεται μόνον η διαχείριση από μη τραπεζικά ιδρύματα.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον νόμο 4354/2015, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2016 τα μη τραπεζικά ιδρύματα, οι λεγόμενες «Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια» («ΕΜΑΜΕΔ»), θα μπορούν να αγοράζουν μόνο επιχειρηματικά δάνεια που έχουν δοθεί σε επιχειρήσεις με πάνω από 250 εργαζόμενους και τζίρο άνω των 50 εκατ. ευρώ, καθώς και στεγαστικά δάνεια που δεν έχουν υποθήκη πρώτη κατοικία (π.χ., δάνεια για εξοχικές κατοικίες). Ο τρόπος πώλησης των στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας ή που έχουν υποθήκη πρώτη κατοικία, των καταναλωτικών δανείων, των δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και των δανείων που έχουν χορηγηθεί με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, αποφασίστηκε να καθορισθεί μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία.

Οπως αποκάλυψε η «Κ» την Κυριακή, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις των στελεχών του υπουργείου Οικονομίας με τα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών, προκειμένου να υπάρξει νομοθέτημα πριν από τις 15 Φεβρουαρίου. Και αυτό διότι, εάν δεν υπάρξει νέο νομοθέτημα μέχρι τότε, θα επιτραπεί αυτομάτως η δυνατότητα πώλησης των δανείων των παραπάνω κατηγοριών.

Αν και στόχος του υπουργείου Οικονομίας παραμένει η συνέχιση της εξαίρεσης, ειδικά αυτών που έχουν υποθήκη ή προσημείωση κύρια κατοικία, έχει τεθεί σε εφαρμογή το εναλλακτικό σενάριο: να επιτραπεί μεν η πώληση των παραπάνω κατηγοριών δανείων που σήμερα εξαιρούνται, όμως να τεθούν πολύ αυστηρότερες προϋποθέσεις από αυτές που προβλέπει ήδη το νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίστηκε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο. Οι πιέσεις που είχαν ασκηθεί από τους δανειστές για τη δυνατότητα πώλησης σε μη τραπεζικά ιδρύματα όλων των κατηγοριών «κόκκινων» δανείων είχε αποτυπωθεί στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου του Δεκεμβρίου: «Η διάταξη (σ.σ. εννοεί την εξαίρεση) αποσκοπεί στο να δοθεί χρόνος ώστε να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν στην πράξη, και να διορθωθούν με τον κατάλληλο νομοθετικό καθορισμό του εφαρμοστικού πλαισίου πριν από την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης στις ανωτέρω κατηγορίες δανείων».

Σημειώνεται ότι από το υφιστάμενο πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο, δάνεια που έχουν ρυθμιστεί βάσει του «νόμου Κατσέλη», και εφόσον εξυπηρετούνται βάσει του σχεδίου διευθέτησης που έχει αποφασίσει το δικαστήριο, δεν θεωρούνται πια «κόκκινα», οπότε δεν υπάγονται στις διατάξεις του εν λόγω νόμου. Ωστόσο μπορεί να ανατεθεί σε εταιρεία η διαχείρισή τους, π.χ. η είσπραξη των δόσεων, εάν ο ίδιος οφειλέτης βαρύνεται και με μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Επίσης, οι εταιρείες μπορούν να αναλάβουν τη διαχείριση τέτοιων απαιτήσεων, όταν αυτές θεωρούνται ακόμη επίδικες.