ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απειλή προστίμων από την Κομισιόν

apeili-prostimon-apo-tin-komision-2119848

Την επιβολή ημερήσιας χρηματικής ποινής 29.145 ευρώ στη χώρα μας για μη συμμόρφωση με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση ζητάει η Κομισιόν, καθώς η κυβέρνηση δεν ενημέρωσε για τις διατάξεις που θέσπισε στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της. Οι διατάξεις ενσωματώθηκαν στο πρώτο νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα του μνημονίου, χωρίς να περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατηγορία και προκειμένου η χώρα να αποφύγει την επιβολή προστίμου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο οποίο η Ε.Ε. είχε παραπέμψει την υπόθεση καθυστέρησης ενσωμάτωσης της οδηγίας 2012/27.

Το πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει, καθώς η κυβέρνηση δεν κοινοποίησε όπως όφειλε την Κομισιόν για τις ρυθμίσεις στις οποίες προχώρησε στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση. Η Κομισιόν παραπέμπει εκ νέου το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, από το οποίο ζητάει να διαπιστώσει εάν η Ελλάδα έχει παραβεί τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανόνες καθώς επίσης και να επιβάλει την καταβολή ημερήσιας χρηματικής ποινής ύψους 29.145 ευρώ από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασής του.

Η οδηγία αφορά την επιβολή μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Οι ρυθμίσεις που εγκρίθηκαν με τον νόμο για τα προαπαιτούμενα προβλέπουν μια σειρά από υποχρεωτικά μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας σε πολυκατοικίες και σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, όπως και για τα δημόσια κτίρια και τα κτίρια αρμοδιότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.