ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τόνωση ρευστότητας με την ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης

tonosi1

Χαρτοφυλάκιο ναυτιλιακών δανείων ύψους 1,2 δισ. δολαρίων ΗΠΑ διέθετε στο τέλος του 2015 η Eurobank, με ισομερή διασπορά στους τρεις βασικούς τομείς της ποντοπόρου ναυτιλίας, δηλαδή το ξηρό φορτίο, τα δεξαμενόπλοια και τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, η τράπεζα προχώρησε σε 15 νέες συμφωνίες με ναυτιλιακές εταιρείες, αξίας άνω των 150 εκατ. δολαρίων, αξιοποιώντας, εν μέρει και την αποχώρηση μεγάλων τραπεζικών οργανισμών του εξωτερικού από την ελληνική ναυτιλία. Αυτά ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε σχετική ομιλία του στο πλαίσιο του 2ου ναυτιλιακού συνεδρίου της Ναυτεμπορικής, ο κ. Σταύρος Ιωάννου, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank. Παράλληλα, τόνισε ότι η τράπεζα συνεργάζεται στενά με τους πελάτες της που δραστηριοποιούνται στην αγορά του ξηρού φορτίου, η οποία διανύει τη χειρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών, προκειμένου να προσαρμόσει τις αποπληρωμές των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Ιωάννου στάθηκε στις προβλέψεις της Eurobank για επιστροφή της οικονομίας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς της τάξεως του 2,7% από το 2017, καθώς κατά το τρέχον έτος αναμένεται ύφεση της τάξεως του 1%, ενώ το 2015 εκτιμάται ότι το ΑΕΠ υποχώρησε κατά 0,3%. Κατά τον ίδιο, «προαπαιτούμενο για τη σταθεροποίηση της οικονομίας μας αποτελεί η ταχεία ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του Τρίτου Προγράμματος (μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2016 το αργότερο) που θα επιτρέψει την επανέναρξη χρήσης των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου ως ενεχύρου από τις τράπεζες για τη χορήγηση ρευστότητας από την ΕΚΤ και τη συμμετοχή της χώρας στο Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης της ΕΚΤ.

Παράλληλα, η συνεπής εφαρμογή του προγράμματος κι ένα σταθερό φιλοευρωπαϊκό πολιτικό περιβάλλον, «σε συνδυασμό με μια δραστική θετική αλλαγή της αντίληψης των αγορών και των προσδοκιών που αφορούν το μέλλον της χώρας, αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, την προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, την αύξηση της απασχόλησης και την πλήρη άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων που θα διευκολύνει την επιστροφή των καταθέσεων και τη βελτίωση της ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, ώστε να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση της οικονομίας και των επιχειρήσεων», επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Ιωάννου.