ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αρνητικός ο ρυθμός αποταμίευσης των νοικοκυριών

noikurio

Η ανάκαμψη των επενδύσεων απαιτεί ισχυρή χρηματοδότηση με κεφάλαια από την αλλοδαπή, καθώς ο ρυθμός αποταμίευσης των νοικοκυριών παραμένει αρνητικός, σύμφωνα με ανάλυση της Eurobank.

Οι οικονομολόγοι της Τράπεζας σημειώνουν ότι μέσα στα επόμενα χρόνια η ανάκαμψη των επενδύσεων, η οποία είναι αναγκαία για να εξέλθει η ελληνική οικονομία από τη μακροχρόνια υφεσιακή παγίδα, απαιτεί ισχυρή χρηματοδότηση με κεφάλαια από την αλλοδαπή. Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η μείωση του δείκτη αντίληψης της διαφθοράς αποτελούν παράγοντες που ενισχύουν την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Επιπλέον, η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα δώσει περισσότερη ώθηση στην προαναφερθείσα διαδικασία.

Το τρίτο τρίμηνο του 2015 ο ρυθμός αποταμίευσης των νοικοκυριών διαμορφώθηκε στο -6,49% (κινητός μέσος 4 τριμήνων). Σε σύγκριση με το υψηλό (2006-2015) του τρίτου τριμήνου του 2007, ήτοι 8,84%, η πτώση προσεγγίζει τις -15,33 ποσοστιαίες μονάδες. Η αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας (από το 28,3% το 2007 στο 36,0% το 2014), δημογραφικές εξελίξεις όπως η γήρανση του πληθυσμού, η πτώση των επιτοκίων των αποταμιευτικών λογαριασμών, οι ισχυρές καταναλωτικές συνήθειες και οι διαταραχές στην αποτελεσματικότητα του εγχώριου θεσμού της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης αποτελούν πιθανούς ερμηνευτικούς παράγοντες της πτώσης του ρυθμού αποταμίευσης των ελληνικών νοικοκυριών. Ωστόσο θα πρέπει να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο θέμα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Τα τελευταία 8 χρόνια (2007-2015) ο λόγος του εισοδήματος-πόρων των νοικοκυριών από κοινωνικές παροχές ως προς το αντίστοιχο εισόδημα εξαρτημένης εργασίας έχει αυξηθεί κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι από το 78% στο 98%. Αυτή η μεταβολή αποκωδικοποιείται ως εξής: η σχετική βαρύτητα των κοινωνικών παροχών ως πηγή εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της ελληνικής μεγάλης οικονομικής ύφεσης. Η εκρηκτική αύξηση της ανεργίας (+20 ποσοστιαίες μονάδες) αποτελεί τον κυρίαρχο ερμηνευτικό παράγοντα αυτού του φαινομένου. Ακολουθούν με μικρότερη βαρύτητα οι δημογραφικές εξελίξεις.