ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε διεθνή κοινοπραξία η εξυγίανση «κόκκινων» δανείων των bad banks

Σε διεθνή κοινοπραξία η εξυγίανση «κόκκινων» δανείων των bad banks

Σε διεθνή κοινοπραξία μεταβιβάζεται το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών που έχουν τεθεί μέχρι σήμερα σε εκκαθάριση, με στόχο την ταχύτερη εξυγίανση των προβληματικών δανείων. Η κοινοπραξία που θα αναλάβει την ενιαία εκκαθάριση αποτελείται από τρεις διεθνείς εταιρείες με εμπειρία σε θέματα εξυγίανσης και αναμένεται να ανακοινωθεί εντός του Φεβρουαρίου από την Τράπεζα της Ελλάδος. Στόχος η καλύτερη διαχείριση κάτω από την ενιαία εκκαθάριση των χαρτοφυλακίων 14 τραπεζών που έχουν κλείσει τα τελευταία χρόνια. Η ενοποίηση των εκκαθαρίσεων θα αποτελέσει το πρώτο βήμα στην προσπάθεια για ταχύτερη εξυγίανση των προβληματικών χαρτοφυλακίων, μέρος των οποίων θα μπορεί να μεταβιβαστεί εν συνεχεία σε funds, τα οποία θα κληθούν να αναλάβουν το τμήμα εκείνο που δεν θα μπορέσει να εισπραχθεί μέσα από την ενιαία διαχείριση.

Το προβληματικό χαρτοφυλάκιο ανέρχεται στα 9 δισ. ευρώ περίπου και είναι όλα τα «κακά» δάνεια που έχουν προκύψει από τις τράπεζες ΑΤΕ bank, FBB, Probank, Proton Bank, T-bank, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τις συνεταιριστικές Αχαϊκή, Δωδεκανήσου, Ευβοίας, Λαμίας, Λέσβου-Λήμνου, Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και τη Συνεταιριστική Πελοποννήσου, η άδεια της οποίας ανακλήθηκε πρόσφατα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοινοπραξία που έχει επιλεγεί δεν θα αγοράσει το χαρτοφυλάκιο, αλλά θα επιδιώξει, μέσα από τη λειτουργική ενοποίηση των εκκαθαρίσεων, να επιτύχει καλύτερη διαχείριση των δανείων, στοχεύοντας στην ανάκτηση κατά το δυνατόν μεγαλύτερου ποσού. Η πώληση τμήματος του χαρτοφυλακίου θα αποφασιστεί σε επόμενο στάδιο, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς και αφού προηγουμένως έχει θεσμοθετηθεί το νέο πλαίσιο για την πώληση των «κόκκινων» δανείων, που αποτελεί, ούτως ή άλλως, μέρος της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές. Σύμφωνα με πηγές από την ΤτΕ, στην οποία ανήκει η πρωτοβουλία της ενιαίας εκκαθάρισης και με δεδομένη την κακή ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού των υπό μεταβίβαση χαρτοφυλακίων, ανακτήσιμο θεωρείται το 25% περίπου των απαιτήσεων.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που έχει δημοσιεύσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έχουν διατεθεί 13,5 δισ. ευρώ για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των τραπεζών που τέθηκαν σε εκκαθάριση (ΑΤΕ, FBB, Probank, Proton, T-bank, Τ.Τ., συνεταιριστικές Αχαϊκή, Δωδεκανήσου, Ευβοίας, Λαμίας, Λέσβου-Λήμνου, Δυτικής Μακεδονίας). Εντούτοις, το χαρτοφυλάκιο δανείων που διαχειρίζονται οι εκκαθαριστές είναι σημαντικά χαμηλότερο αυτού του ποσού, καθώς ικανό μέρος του χρηματοδοτικού κενού (ειδικά στην Αγροτική και το Τ.Τ.) αφορούσε ζημίες από το PSI. Σύμφωνα, μάλιστα, με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι σωρευτικές εισπράξεις δεν ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ.

Ιδιο μοντέλο και στις ασφαλιστικές

Το μοντέλο της ενιαίας εκκαθάρισης προωθείται και για τον ασφαλιστικό κλάδο, που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών σε εκκαθάριση, που φθάνει τις 36. Ορισμένες, μάλιστα, από αυτές εκκρεμούν εδώ και τρεις δεκαετίες, ενώ διαδοχικά ήταν και τα «λουκέτα» τα τελευταία χρόνια, με το μεγαλύτερο την πτώχευση του ομίλου Ασπίς Πρόνοια. Στη λογική αυτή, στον πρόσφατο νόμο για τη φερεγγυότητα (Solvency II) του ασφαλιστικού κλάδου προβλέφθηκε η λήξη της θητείας των εκκαθαριστών στις 30 Ιουνίου. Οπως προβλέπει ο νόμος, οι απερχόμενοι εκκαθαριστές υποχρεούνται έως την παραπάνω ημερομηνία να υποβάλουν προς την ΤτΕ απολογιστική έκθεση για τις εργασίες εκκαθάρισης έως τον χρόνο λήξης της θητείας τους, τις υπολειπόμενες εκκρεμότητες, καθώς και τους λόγους μη διευθέτησής τους.