ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξημένα κατά 50% τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου σε ένα έτος

09s19liksiproth

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένουν οι οφειλές του Δημοσίου προς τους προμηθευτές, στερώντας από την αγορά 5,38 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα ρευστότητας στις επιχειρήσεις, οι οποίες αδυνατούν πλέον να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, τη στιγμή που το Δημόσιο τούς ζητά να πληρώνουν στην ώρα τους φόρους που τους αναλογούν, και μάλιστα με αυξημένη προκαταβολή φόρου, που ανέρχεται στο 100%. Αν και τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών δείχνουν μείωση των οφειλών του Δημοσίου κατά 340 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2015 σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο του 2015, ωστόσο είναι αυξημένα κατά 50% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2014, όπως επίσης και με τα χρέη του Δεκεμβρίου του 2013.

Οι μεγαλύτερες οφειλές

Από τα 5,38 δισ. ευρώ που χρωστάει το Δημόσιο τα 4,64 δισ. ευρώ (από 3,076 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2014 και 4,25 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2013) αφορούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές, ενώ τα υπόλοιπα 739 εκατ. ευρώ αφορούν καθυστερημένες επιστροφές φόρου. Το ποσό των επιστροφών αλλά και των οφειλών είναι σημαντικά μεγαλύτερο, δεδομένου ότι ληξιπρόθεσμες θεωρούνται υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν ύστερα από την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής, και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό Ατομικό Φύλλο Eκπτωσης (ΑΦΕΚ) μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία, τα μεγαλύτερα χρέη προέρχονται από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και ακολουθούν τα δημόσια νοσοκομεία. Ειδικότερα:

• Τα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) διαμορφώθηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου στα 2,77 δισ. Εξ αυτών, το 1,7 δισ. είναι του Ενιαίου Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και τα 586 εκατ. του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.

• Οι οφειλές των ΟΤΑ μειώθηκαν στα 290 εκατ. ευρώ από 313 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2015.

• Στα νομικά πρόσωπα τα χρέη ανέρχονται στα 203 εκατ. ευρώ.

• Στα νοσοκομεία τα χρέη μειώθηκαν στα 931 εκατ. ευρώ από 1,1 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον συντονιστή Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Χρήστο Σταϊκούρα: «Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς ιδιώτες, το 2015, “εκτοξεύθηκαν”. Συγκεκριμένα, ανήλθαν περίπου στα 4,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2015, αυξημένες κατά 51% από το τέλος του 2014. Συνεπώς διαμορφώθηκαν σε επίπεδο υψηλότερο και από τον Δεκέμβριο του 2013! Υπενθυμίζεται ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά περίπου 6 δισ. ευρώ ή 65% την περίοδο 2013-2014, ενισχύοντας, ουσιαστικά, τη ρευστότητα στην οικονομία. Η κυβέρνηση της αριστεράς, με τις πράξεις και παραλείψεις της, έχει διαμορφώσει συνθήκες “ασφυξίας” στην οικονομία, επιστρέφοντας την οικονομία τουλάχιστον 2 χρόνια πίσω».

Δημόσιο χρέος

Οσον αφορά στο δημόσιο χρέος, στα τέλη Δεκεμβρίου 2015 διαμορφώθηκε στα 321,33 δισ. ευρώ από 324,12 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2014. Οι εγγυήσεις του Δημοσίου αυξήθηκαν το 2015 στα 137,46 δισ. ευρώ από 102,85 δισ. ευρώ που ήταν το 2014. Από το ποσό των 137,46 τα 79,5 αφορούν εγγυήσεις του Δημοσίου με καθεστώς τραπεζικής εγγύησης και τα υπόλοιπα 57,85 δισ. ευρώ αφορούν στις εγγυήσεις του μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης ρευστότητας (ELA).