ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση για τα δικαιολογητικά ένταξης στον νόμο Κατσέλη

oo

Τη δυνατότητα έως τις 30 Απριλίου 2016 θα έχουν οι δανειολήπτες που είχαν κάνει αίτηση για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη –πριν αυτός τροποποιηθεί τον Νοέμβριο– για να προσκομίσουν στα ειρηνοδικεία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους. Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατέθεσαν χθες στη Βουλή οι υπουργοί Οικονομικών και Οικονομίας. Με την ίδια τροπολογία παρατείνεται έως τις 15 Μαρτίου 2016 η εξαίρεση από την πώληση σε μη τραπεζικά ιδρύματα συγκεκριμένων κατηγοριών «κόκκινων» δανείων. Ειδικότερα, η τροπολογία, που κατέθεσαν χθες στη Βουλή οι κ.κ. Τσακαλώτος και Σταθάκης στο νομοσχέδιο με το οποίο πρόκειται να κυρωθούν από τη Βουλή οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου της 24ης και της 30ής Δεκεμβρίου 2015, προβλέπει τα ακόλουθα:

• Παρατείνεται έως τις 20 Απριλίου 2016 η προθεσμία επικαιροποίησης των στοιχείων για οφειλέτες που είχαν κάνει παλιότερα αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη. Η εν λόγω διάταξη αφορά ειδικότερα τους οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη εκκρεμούσε στις 19 Αυγούστου 2015, και οι οποίοι υποχρεούνται έως τις 30 Απριλίου 2016, και εφόσον έως τότε δεν έχει συζητηθεί η αίτησή τους, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους. Η προθεσμία επικαιροποίησης των στοιχείων έληγε κανονικά στις 19 Φεβρουαρίου 2016. Ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η παράταση, λόγω του όγκου των αιτημάτων και της αδυναμίας των τραπεζικών ιδρυμάτων να τα διεκπεραιώσουν εγκαίρως. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία γίνεται λόγος για «απρόβλεπτη και αιφνίδια αύξηση των αιτημάτων προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για έκδοση αναλυτικών βεβαιώσεων οφειλών».

• Παρατείνεται έως τις 15 Μαρτίου 2016 η εξαίρεση από την πώληση σε μη τραπεζικά ιδρύματα απαιτήσεων από καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, δάνεια και πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και από δάνεια που έχουν χορηγηθεί με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Η εξαίρεση, βάσει του νόμου 4354/2015, που θεσπίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, ίσχυε έως τις 15 Φεβρουαρίου 2016, καθώς, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα είχαν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, έτσι ώστε να υπάρξει νέο νομοθέτημα για την τύχη των παραπάνω κατηγοριών δανείων. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν συνέβη, και η θέσπιση της παράτασης έγινε προκειμένου να μην απελευθερωθεί αυτομάτως η πώληση όλων των κατηγοριών «κόκκινων» δανείων από τις 16 Φεβρουαρίου 2016. Δεν αποκλείεται, πάντως, να υπάρξουν αντιδράσεις από την πλευρά των δανειστών για τη συγκεκριμένη παράταση.

• Διαγράφεται ο χρονικός περιορισμός του ενός μηνός για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που θα προβλέπει τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση υπαγωγής δικαιολογητικά. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι «η διαγραφή κρίνεται απαραίτητη ώστε οι αρμόδιοι υπουργοί να δύνανται να εκδώσουν νέα ΚΥΑ χωρίς να δεσμεύονται χρονικά, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου, αν κρίνουν ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας». Ο χρονικός περιορισμός του ενός μηνός είχε τεθεί στον νόμο 4336/2015, που προέβλεπε τότε την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ έως τις 14/9/2015. Η ΚΥΑ αυτή καθυστέρησε να εκδοθεί, καθώς μεσολάβησαν υπηρεσιακή κυβέρνηση και εκλογές. Το ζήτημα, βεβαίως, είναι η ευελιξία που επιδιώκεται μέσα από την απαλοιφή του χρονικού περιορισμού, να μη μεταφράζεται σε άσκοπες καθυστερήσεις.