ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΥ: Αναγκαία η ασφαλιστική μεταρρύθμιση

gogos

Δημόσιο και ιδιωτικός τομέας παγκοσμίως αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση να αναπτύξουν ολοκληρωμένες και σαφείς μακροπρόθεσμες στρατηγικές συντάξεων, καθώς υλοποιούνται μεταρρυθμίσεις και αυξάνονται οι επιλογές των καταναλωτών. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τη νέα έρευνα της ΕΥ.

Η έκθεση, η οποία βασίζεται σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από κυβερνήσεις, διαμορφωτές πολιτικής, στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς και μεγάλων επιχειρήσεων, υπογραμμίζει ότι τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να συνεργαστούν πιο στενά για να επιτύχουν και να βελτιώσουν την οικονομική ευημερία των καταναλωτών, καθώς η έμφαση στο συνταξιοδοτικό σύστημα μετατοπίζεται από συστήματα καθορισμένων παροχών σε συστήματα καθορισμένων εισφορών.

Σύμφωνα με την έκθεση, η από κοινού αντιμετώπιση αυτού του μετασχηματισμού απαιτεί αλλαγές στην αγορά και τις πολιτικές σε πολλές χώρες, προκειμένου να βοηθηθούν οι καταναλωτές στη λήψη συνειδητών και τεκμηριωμένων αποφάσεων. Η διανομή, σύμφωνα με την έκθεση, περιλαμβάνει το πλαίσιο, τις πολιτικές, τα κίνητρα και όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την προσφορά και τη διάθεση των συνταξιοδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών στη λιανική πελατειακή βάση.

Ο κ. Λάμπρος Γκόγκος, επικεφαλής Ασφαλιστικών και Συνταξιοδοτικών Υπηρεσιών της ΕΥ στην Κεντρική Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρατηρεί:

«Οι ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις, ένα θέμα πολύ σχετικό και με την ελληνική πραγματικότητα, προσφέρουν επιλογές στους καταναλωτές, χωρίς να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι εμπειρίες και η αντίληψή τους, καθώς και η πληροφόρηση και τα εργαλεία που απαιτούνται για να λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις. Οι άνθρωποι δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένοι όσο πολλές φορές πιστεύουμε. Πρέπει να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας, τις πολιτικές μας και τα δίκτυα διανομής και να εργαστούμε μαζί για να επικεντρωθούμε στον πελάτη αντί των προϊόντων και να τον βοηθήσουμε να λαμβάνει τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις που αφορούν την οικονομική του ευημερία».