ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι μισθωτοί αυξάνονται, αλλά οι μισθοί και τα έσοδα του ΙΚΑ μειώνονται

10s18misthoi

Μόνιμο χαρακτήρα αποκτά η επικράτηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στην εγχώρια αγορά εργασίας, καθώς και κατά τον Μάιο τα στοιχεία του ΙΚΑ δείχνουν αύξηση των ασφαλισμένων μισθωτών, παράλληλα όμως με μείωση του μέσου μισθού και ημερομισθίου.

Η νέα πραγματικότητα που παγιώνεται στη μισθωτή εργασία, εκτός από το προφανές αποτέλεσμα της μείωσης των εισοδημάτων για τους απασχολούμενους, επιφέρει και σημαντική μείωση στα έσοδα του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας, του ΙΚΑ, που αναμένεται να αποτελέσει και τον βασικό πυλώνα της σχεδιαζόμενης ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.

Αναλυτικά, μέσω των στοιχείων που προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που υποβάλλονται στο Ιδρυμα, προκύπτει πως κατά τον Μάιο του 2015 το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε μέσα σε έναν χρόνο κατά 1,87% και στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 3,33%.

Αντίστοιχα, ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 3,76% και στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 5,47%.

Ειδικά σε επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς-απασχολούμενους, το μέσο ημερομίσθιο για πλήρη απασχόληση ανέρχεται μόλις στο 62,5% του ημερομισθίου που λαμβάνουν όσοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις με πάνω από 10 μισθωτούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ που δημοσιοποιήθηκαν χθες, ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5,11% και στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά 4,94% (τον Μάιο του 2015 σε σύγκριση με τον Μάιο του 2014). Βέβαια, η αύξηση της πλήρους απασχόλησης ήταν μόλις 3,69%, ενώ της μερικής απασχόλησης ανήλθε σε 13,52%. Να σημειωθεί ότι στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 2,11%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 5,50%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων μειώθηκε από 47,12% σε 46,75%.

Συγκρίνοντας τον Μάιο του 2015 με τον Απρίλιο του 2015, ο αριθμός των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 6,17% και το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 1,34%. Για τους ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 51,66 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.188,37 ευρώ. Στη μερική απασχόληση το μεροκάματο ήταν 23,94 ευρώ και ο μισθός 405,16 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο ανήλθε σε 41,74 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 555,14 ευρώ.