ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δραματική επιδείνωση του εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Δραματική επιδείνωση  του εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Χαμηλής ποιότητας απασχόληση, αυξημένη ανασφάλεια, εκτόξευση της ανεργίας και μεγάλη μείωση των αποδοχών είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας, κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η κρίση επηρέασε με διαφορετικό τρόπο τις διάφορες χώρες-μέλη του, όμως ειδικά για την Ελλάδα οι συνέπειες ήταν καταστροφικές, καθώς όχι μόνο μειώθηκε η απασχόληση και αυξήθηκε η ανεργία αλλά επιδεινώθηκε δραματικά η ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος και αυξήθηκε η ανασφάλεια στην εργασία. Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, που προκύπτουν από αξιολόγηση μετρήσεων σε 45 χώρες, δείχνουν ότι ενώ η ποιότητα των αποδοχών μειώθηκε στα δύο τρίτα των χωρών του ΟΟΣΑ (κυρίως όμως στην Ελλάδα και τη Βρετανία), και η ανασφάλεια των εργαζόμενων επιδεινώθηκε στις περισσότερες χώρες (και πάλι, όμως, περισσότερο στη χώρα μας και την Ισπανία), υπήρξαν και χώρες που εμφάνισαν βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Για παράδειγμα, η Γερμανία δεν σημείωσε μόνο αύξηση των ποσοστών απασχόλησής της, αλλά είχε γενική βελτίωση σε όλες τις πτυχές που αφορούν στην ποιότητα των θέσεων απασχόλησης.

Για τη χώρα μας, βέβαια, ισχύει το αντίθετο. Η Ελλάδα παρουσίασε μεγάλη αύξηση της ανεργίας και σημαντική πτώση στην ποιότητα των αποδοχών και την ασφάλεια στην αγορά εργασίας. Σταθερή (στη χειρότερη θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ) παρέμεινε, εν μέσω της κρίσης, η συχνότητα της καταπόνησης στην ελληνική αγορά εργασίας, δηλαδή οι συνθήκες κατά τις οποίες ο εργαζόμενος αντιμετωπίζει μεγαλύτερες εργασιακές απαιτήσεις σε σχέση με τα μέσα που διαθέτει.

Αναλυτικά, η βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ δείχνει ότι η Ελλάδα παρουσιάζει χαμηλή ποιότητα θέσεων εργασίας, αντίστοιχη με αυτήν της Εσθονίας και χαμηλότερα από την αντίστοιχη της Ουγγαρίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας. Στο άλλο άκρο της κατάταξης, με την υψηλή ποιότητα των θέσεων εργασίας, βρίσκονται η Αυστραλία, η Αυστρία, η Δανία και ακολουθούν η Γερμανία, το Λουξεμβούργο και η Ελβετία.

Αρνητική πρωτιά κατακτά η χώρα μας και αναφορικά με την ποιότητα των αποδοχών, καθώς κατατάσσεται πρώτη με ποσοστό 10,17%, και την ακολουθούν Πορτογαλία, Τσεχία, Εσθονία και Ουγγαρία. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στη Βρετανία, όπου η απασχόληση έχει επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα, η ποιότητα των αποδοχών μειώθηκε, ενώ η ασφάλεια στην αγορά εργασίας μειώθηκε ελαφρά και η ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος δεν επηρεάσθηκε.

Σε άλλες χώρες του Οργανισμού, οι συνέπειες της κρίσης ήταν πιο ανάμεικτες. Στην Πορτογαλία, η ποιότητα των αποδοχών έμεινε σταθερή, ενώ η ασφάλεια στην αγορά εργασίας μειώθηκε σημαντικά. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση και όσον αφορά την ανασφάλεια στην αγορά εργασίας με 32%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στη Γερμανία είναι 2,7%. Και είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό, όταν ο κίνδυνος ανεργίας στην Ελλάδα είναι 36,8%, με την Ισπανία να ακολουθεί (34,7%), ενώ ο αντίστοιχος κίνδυνος στη Γερμανία είναι μόλις 5,5% και στη Νορβηγία 3,7%. Μάλιστα, παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, η χώρα μας διαθέτει και το μικρότερο ποσοστό «ασφάλειας στην ανεργία», της τάξης του 13%, με την Ισπανία που ακολουθεί να εμφανίζει ποσοστό 23,2%.