ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χορηγήσεις νέων δανείων για αναδιάρθρωση οφειλών από τις εταιρείες διαχείρισης

katanomi

Τη δυνατότητα των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων να χορηγούν δάνεια προς τους οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προκειμένου να κάνουν αναδιάρθρωση της οφειλής τους, προβλέπει η Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που φέρνει στη δημοσιότητα η «Κ» και στην οποία περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών σε εταιρείες που θέλουν να διαχειριστούν ή να αγοράσουν «κόκκινα» δάνεια.

Η δυνατότητα αναδιάρθρωσης οφειλών με τη χορήγηση νέου δανείου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η εταιρεία διαχείρισης θα έχει εξαγοράσει το δάνειο από την τράπεζα. Η οφειλή μπορεί να παραμένει στην τράπεζα, η οποία θα πρέπει να συναινέσει στη χορήγηση νέου δανείου, που μπορεί να οδηγήσει στην ανάληψη ποσοστού από την εταιρεία διαχείρισης στην επιχείρηση, το δάνειο της οποίας αναδιαρθρώνεται.

Συμμετοχή

Το εργαλείο αυτό εκτιμάται ότι θα αποτελέσει αιχμή του δόρατος για την αναδιάρθρωση μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων που έχουν υψηλό δανεισμό αλλά βιώσιμα χαρακτηριστικά και οι οποίες αδυνατούν σήμερα να αναχρηματοδοτήσουν τις οφειλές τους λόγω της έλλειψης ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος. Η προηγούμενη έγκριση των τραπεζών, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως ασφαλιστική δικλίδα, προκειμένου η συμμετοχή των εταιρειών διαχείρισης στο μετοχικό κεφάλαιο των υπό αναδιάρθρωση επιχειρήσεων να μη γίνει βιαίως και χωρίς τη συγκατάθεση του τραπεζικού συστήματος, που είναι σήμερα πιστωτής και οιονεί μέτοχος σε αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις.

Η προοπτική να αλλάξουν χέρια μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας είναι και ο λόγος για τον οποίο οι εταιρείες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων, οι μέτοχοί τους και το επιχειρηματικό τους πλάνο τίθενται υπό την αυστηρή εποπτεία της ΤτΕ, η οποία πριν από τη χορήγηση άδειας θα προχωρά σε εξονυχιστικό έλεγχο των φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο και στη διοίκηση αυτών των εταιρειών. Το επιχειρηματικό πλάνο που θα ακολουθήσουν πρέπει να περιλαμβάνει καταγεγραμμένες τις μεθόδους διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων, την επικοινωνία με τους πελάτες, αλλά και τους όρους υπό τους οποίους θα μπορούν να αποκτήσουν συμμετοχή στις εταιρείες των οποίων τα δάνεια θα αναλάβουν να διαχειριστούν ή να αναδιαρθρώσουν. Στόχος μεταξύ άλλων είναι να διασφαλιστεί η διαφάνεια, αλλά και να αποτραπεί η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των εν δυνάμει νέων και των υφιστάμενων μετόχων.

Ελεγχος

Το πρόγραμμα επιχειρηματικής δραστηριότητας θα περιλαμβάνει την πλήρη και λεπτομερή καταγραφή όλων των εργασιών διαχείρισης «κόκκινων» δανείων, περιγραφή τυχόν άλλων δραστηριοτήτων της εταιρείας, αλλά και στοιχεία για τη δομή του ομίλου (ασφαλιστικός, επενδυτικών υπηρεσιών, χρηματοοικονομικός), στον οποίο η εταιρεία πιθανόν να συμμετέχει. Εκτός από το επιχειρηματικό τους πλάνο, οι εταιρείες θα πρέπει να λάβουν έγκριση για τις μεθόδους διαχείρισης, τα κριτήρια ιεράρχησης και κατηγοριοποίησης του χαρτοφυλακίου που αναλαμβάνουν, των διαδικασιών χειρισμού των δανειοληπτών με κοινούς πιστωτές, τα κριτήρια αξιολόγησης της ικανότητας αποπληρωμής του φυσικού ή του νομικού προσώπου και την πολιτική επικοινωνίας με τους πελάτες. Μεταξύ των στοιχείων που θα ελέγχει η εποπτική αρχή είναι η μετοχική σύνθεση της εταιρείας, οι πηγές χρηματοδότησής της, η προέλευση των διαθεσίμων κεφαλαίων για την απόκτηση τυχόν συμμετοχής, καθώς και ο σκοπός της, δηλαδή εάν πρόκειται για στρατηγική επένδυση ή επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.

Υπό εξαντλητικό έλεγχο θα περνούν και τα φυσικά πρόσωπα, μέτοχοι των εταιρειών, ελέγχοντας εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία, τυχόν επαγγελματικές ή συγγενικές σχέσεις με πρόσωπα που κατέχουν πολιτικά αξιώματα, συνεργασίες που τυχόν υπήρξαν με πιστωτικά ιδρύματα την τελευταία δεκαετία, περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, οφειλές από δάνεια, εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις, κατάπτωση εγγυητικών, ακάλυπτες επιταγές κ.ά.