ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξανεμίσθηκε το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 2015

20s4isozygiopliromon

Σχεδόν μηδενίστηκε πέρυσι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της ελληνικής οικονομίας, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2014, η οποία προέκυψε κυρίως από τη μείωση των τιμών του πετρελαίου που οδήγησε σε αισθητή υποχώρηση των εισαγωγών και από την αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), το 2015 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε μόλις 7,5 εκατ. ευρώ, όταν το 2014 ήταν στα 3,7 δισ. ευρώ και το 2013 επίσης στα επίπεδα των 3,7 δισ. ευρώ. Επί της ουσίας, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι το ένα από τα δύο βασικότερα ελλείμματα της ελληνικής οικονομίας που οδήγησαν τη χώρα στην κρίση (τα γνωστά «δίδυμα ελλείμματα» του προϋπολογισμού και των τρεχουσών συναλλαγών), έχει πλέον εξανεμιστεί. Το ζητούμενο πλέον είναι εάν ο μηδενισμός του ελλείμματος θα έχει μόνιμο χαρακτήρα και θα συνεχιστεί φέτος και τα επόμενα χρόνια ή η οικονομία θα επιστρέψει στα ελλείμματα. Αλλωστε, η δραματική συρρίκνωση του ελλείμματος αποδίδεται κυρίως στη μείωση των εισαγωγών, η οποία με τη σειρά της προήλθε ως επί το πλείστον από την πτώση των εισαγωγών καυσίμων. Οπότε, μία αύξηση των τιμών του πετρελαίου φέτος ή τα επόμενα χρόνια θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση και του ελλείμματος.
Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΤτΕ προκύπτει ότι το 2015 σε σχέση με το 2014:

1. Οι εισαγωγές υποχώρησαν στα 42 δισ. ευρώ από 49 δισ. ευρώ. Από την πτώση των 7 δισ. ευρώ, τα 4,4 δισ. ευρώ αφορούσαν σε μείωση των εισαγωγών καυσίμων (10,9 δισ. ευρώ από 15,3 δισ. ευρώ), ενώ κατά 2,1 δισ. ευρώ υποχώρησαν οι εισαγωγές πλοίων. Επίσης, κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ υποχώρησαν οι υπόλοιπες εισαγωγές αγαθών, αντανακλώντας τις επιπτώσεις των μέτρων ελέγχου της κίνησης κεφαλαίων (capital controls). Την ίδια ώρα, οι εξαγωγές υποχώρησαν στα 24,7 δισ. ευρώ από 26,7 δισ. ευρώ, με τις εξαγωγές καυσίμων να μειώνονται κατά 2,3 δισ. ευρώ και πλοίων κατά περίπου 450 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, οι εξαγωγές των άλλων αγαθών αυξήθηκαν κατά 786 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, το εμπορικό έλλειμμα της ελληνικής οικονομίας ανήλθε το 2015 στα 17,2 δισ. ευρώ από 22,2 δισ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας μείωση 22,6%.

2. Τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν στα 14,1 δισ. ευρώ πέρυσι, από 13,3 δισ. ευρώ το 2014 ή κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ. Η καλή πορεία του τουρισμού αποτυπώθηκε και στα έσοδα από τον κλάδο, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το 2013 είχαν διαμορφωθεί στα 12,1 δισ. ευρώ.

3. Σημαντική ήταν και η μείωση των τόκων που κλήθηκε να καταβάλει η Ελλάδα για την εξυπηρέτηση του χρέους της. Το 2015 το ποσό για τόκους ανήλθε στα 4,5 δισ. ευρώ, όταν το 2014 ήταν στα 5,4 δισ. ευρώ και το 2013 στα 6 δισ. ευρώ. Δηλαδή, από το PSI και μετά καταγράφεται μία σταδιακή μείωση των αναγκών για αποπληρωμές τόκων.

Πέραν αυτών, αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του 2015 καταγράφηκε αποεπένδυση από την ελληνική οικονομία της τάξης των 258 εκατ. ευρώ, όταν το 2014 οι ξένες άμεσες επενδύσεις είχαν διαμορφωθεί στα 1,2 δισ. ευρώ.

Μόνο τον Δεκέμβριο του 2015 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υποχώρησε στα 790 εκατ. ευρώ, από 1,8 δισ. ευρώ που ήταν τον Δεκέμβριο του 2014.