ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πού «κολλάει» το υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων

Πού «κολλάει» το υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων

Στo ζήτημα της μεταφοράς των περιουσιακών στοιχείων έχει κολλήσει η δημιουργία του νέου υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων, όπως προβλέπεται από την τρίτη συμφωνία διάσωσης της Ελλάδας. Οι δύο πλευρές, κυβέρνηση και πιστωτές, έχουν συμφωνήσει στη δομή του υπερταμείου, αλλά δεν έχει επιλυθεί ο τρόπος μεταφοράς όλων των περιουσιακών στοιχείων στη νέα οργάνωση. Και φυσικά αυτό δεν αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ ή του TXΣ και της ΕΤΑΔ, αλλά τις ΔΕΚΟ που σήμερα παραμένουν υπό δημόσιο έλεγχο και άλλα περιουσιακά στοιχεία (υπόγεια κοιτάσματα κ.λπ.).

Για τη δημιουργία του νέου υπερταμείου θα πρέπει η ίδρυση και το καταστατικό του να γίνει νόμος του κράτους. Η ψήφισή του δε από την ελληνική Βουλή αποτελεί προαπαιτούμενο για την αξιολόγηση του προγράμματος εξυγίανσης της ελληνικής οικονομίας. Σε ό,τι αφορά τη δομή του νέου υπερταμείου, όλα έχουν αποσαφηνιστεί. Αν και η ελληνική πλευρά θα έχει το πάνω χέρι στις αποφάσεις, εντούτοις δεν θα είναι ανεξέλεγκτη από τους πιστωτές. Ετσι, ενώ τα 3/5 της διοίκησης θα προέρχονται από την ελληνική κυβέρνηση και τα υπόλοιπα 2/5 από τους πιστωτές, εντούτοις για τη λήψη των αποφάσεων θα απαιτείται πλειοψηφία των 4/5. Στην πράξη οι πιστωτές θα έχουν δικαίωμα βέτο στις αποφάσεις της ελληνικής πλευράς. Επίσης και οι δύο πλευρές θα έχουν δικαιώματα βέτο στους διορισμούς μελών της διοίκησης του υπερταμείου, ή της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που θα εξετάζει τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα των σχεδίων αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της χώρας.

Για τη στελέχωση, ο πρόεδρος του νέου υπερταμείου θα διοριστεί από τους πιστωτές, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος, που θα έχει εκτελεστικά καθήκοντα, θα είναι διορισμένος από την ελληνική κυβέρνηση. Πάντως, την ατζέντα των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου θα ορίζει ο πρόεδρος του υπερταμείου. Το ίδιο ισχύει και σήμερα στο ΤΑΙΠΕΔ και στο ΤΧΣ, αλλά και σε άλλους φορείς ή επιχειρήσεις, όπου ο πρόεδρος είναι μη εκτελεστικός και ο διευθύνων σύμβουλος έχει εκτελεστικά καθήκοντα.

Σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά στοιχεία, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει υπάρξει μια πρώτη καταγραφή εκείνων των στοιχείων που θα μπορούσαν να μεταφερθούν στο νέο υπερταμείο. Ωστόσο μέσα σ’ αυτά περιλαμβάνεται και σειρά ζημιογόνων δραστηριοτήτων, οι οποίες εξετάζονται ως προς τη σκοπιμότητα ένταξής τους στο νέο υπερ-ταμείο. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η ΛΑΡΚΟ, η οποία αυτή τη στιγμή βαρύνεται με κρατικές συμμετοχές ύψους άνω των 150 εκατ. ευρώ, ενώ κάθε χρόνο η εταιρεία δημιουργεί τεράστιες ζημίες, οι οποίες επιδεινώνονται καθώς οι τιμές στα βασικά αγαθά (π.χ. νικέλιο) μειώνονται. Ωστόσο τα ορυχεία που εκμεταλλεύεται διατηρούν κάποια αξία. Επίσης εξετάζεται η δυνατότητα ένταξης στο νέο ταμείο άυλων περιουσιακών στοιχείων, όπως π.χ. η άδεια καζίνο στο Ελληνικό.

Το ύψος των εσόδων που θα πετύχει το νέο υπερταμείο, στη διάρκεια της 30ετίας, ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί.