ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα παράταση 6 μηνών στις συντάξεις αναπηρίας

kepa-thumb-large

Παρατείνονται έως τις 30 Ιουνίου οι συντάξεις αναπηρίας των οποίων η αξιολόγηση εκκρεμεί στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Με τροπολογία που κατέθεσε χθες το υπουργείο Εργασίας στο σχέδιο νόμου για το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης δίνεται νέα παράταση 6 μηνών στις συντάξεις αναπηρίας με ποσοστό άνω του 67%. Αναλυτικά, η τροπολογία προβλέπει πως στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ η ιατρική αξιολόγηση χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου του 2016 το δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν για το διάστημα που απαιτείται το ίδιο ποσό που ελάμβαναν πριν από τη λήξη του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Αν μετά τη γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών κριθεί ότι οι συνταξιούχοι δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό από το προηγούμενο, τότε τα επιπλέον χρήματα που τους έχουν καταβληθεί θα πρέπει να επιστραφούν άτοκα. Αυτό θα γίνει με συμψηφισμό μέσω μηνιαίας παρακράτησης 20% από τη νέα σύνταξη. Στην περίπτωση που δεν δικαιούνται πλέον σύνταξη, τα χρήματα θα αναζητηθούν με αναγκαστικά μέτρα πληρωμής.