ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκκρεμότητες κρατούν κλειστό το Taxis για τις φετινές δηλώσεις

24s19eforia1

Δεν πρόκειται να ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα Τaxisnet, εάν προηγουμένως δεν επιλυθούν εκκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με τον αριθμό των δόσεων και τους αυτοαπασχολούμενους.

Αν και στόχος της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών ήταν το σύστημα να ξεκινήσει να υποδέχεται τις φορολογικές δηλώσεις στις αρχές Φεβρουαρίου, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό, παρά το γεγονός ότι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων είχε προετοιμάσει τα ηλεκτρονικά συστήματα. Με βάση τα ανωτέρω, από τη ΓΓΔΕ επισημαίνουν ότι το σύστημα θα ανοίξει στις αρχές Μαρτίου. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους εντός 60 ημερών, δηλαδή μέχρι τις 30 Απριλίου 2016. Ειδικότερα, το οικονομικό επιτελείο θα πρέπει να επιλύσει θέματα που σχετίζονται:

1. Με τους αυτοαπασχολούμενους. Η διάταξη που θα κατατεθεί θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα με τους περιστασιακά απασχολούμενους και τους ανέργους, προκειμένου να μη φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια. Εφόσον δεν κατατεθεί η διάταξη, οι φορολογούμενοι αυτοί θα φορολογηθούν επί τεκμαρτών εισοδημάτων με τον συντελεστή φορολόγησης του επιχειρηματικού εισοδήματος, δηλαδή με 26% από το πρώτο ευρώ και με προκαταβολή φόρου, η οποία έχει αυξηθεί για τα εισοδήματα του 2015 από 55% στο 75%.

2. Με την απενεργοποίηση του κωδικού 049 που αφορά τις αποδείξεις του 2015. Και αυτό διότι με βάση τη νομοθεσία δεν υπάρχει υποχρέωση διακράτησης των αποδείξεων του 2015.

3. Με τη δημιουργία ειδικού κωδικού για όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Σημειώνεται ότι όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (είτε πρόκειται για ετερόφυλους είτε για ομόφυλους) θα τυγχάνουν των απαλλαγών που έχουν σήμερα οι έγγαμοι φορολογούμενοι. Δηλαδή θα μπορούν να υποβάλουν κοινή δήλωση.

4. Με τον αριθμό των δόσεων για την αποπληρωμή του φόρου εισοδήματος. Σύμφωνα με το σχέδιο, ανάλογα με τον μήνα που υποβάλλεται η δήλωση, θα υπολογίζονται και οι δόσεις. Για παράδειγμα, εάν υποβληθεί η δήλωση εντός του Μαρτίου, η πρώτη δόση δύναται να πληρωθεί στα τέλη Μαρτίου και η τελευταία τον Οκτώβριο. Δηλαδή 8 μηνιαίες δόσεις. Εάν η πρώτη δόση καταβληθεί τον Απρίλιο, 7 δόσεις, και εάν η πρώτη δόση πληρωθεί το αργότερο μέχρι τα τέλη Μαΐου, 6 δόσεις. Σε κάθε περίπτωση, η πρώτη δόση πρέπει να πληρωθεί το αργότερο στα τέλη Μαΐου.

5. Εκτός από τις διατάξεις που πρέπει να κατατεθούν στη Βουλή, η ΓΓΔΕ θα πρέπει να εκδώσει την απόφαση για τον τύπο και το περιεχόμενο των βασικών εντύπων της φορολογικής δήλωσης (Ε1, Ε2 και Ε3).

Σημειώνεται ότι για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν ανείσπρακτα ενοίκια έχουν προστεθεί δύο νέοι κωδικοί (στον πίνακα 4 Δ2 στην παράγραφο 11). Τα ποσά των ενοικίων που δεν εισέπραξαν μπορούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να τα αναγράψουν ξεχωριστά και να μη φορολογηθούν γι’ αυτά, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος (εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων).