ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συστάσεις για αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

tte1-thumb-large-thumb-large

Δραματική είναι η μείωση των επενδύσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), η συνολική επενδυτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε από περίπου 26% το 2007, στο 11,6% το 2014, συμβάλλοντας στην πτώση της συνολικής ενεργού ζήτησης και προκαλώντας συρρίκνωση του παραγωγικού κεφαλαίου της χώρας. Μάλιστα, η ΤτΕ επισημαίνει ότι από το 2011 οι καθαρές επενδυτικές ροές της εγχώριας οικονομίας είναι αρνητικές, με αποτέλεσμα το καθαρό κεφαλαιακό απόθεμα της οικονομίας να υποχωρεί. Η πτώση των επενδύσεων προέρχεται κυρίως:

• Από την καθίζηση των επενδύσεων σε κατοικίες, οι οποίες ως ποσοστό του ΑΕΠ υποδεκαπλασιάστηκαν, από 10% περίπου το 2007 σε 1% το 2014.

• Από τη μείωση των επιχειρηματικών επενδύσεων την ίδια περίοδο από 10,3% σε 7,9% του ΑΕΠ, γεγονός που υποδηλώνει την αποδέσμευση ασύμμετρα υψηλών επενδυτικών πόρων από την οικοδομική δραστηριότητα.

Ανησυχητικό, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι και οι πρόσφατες επιχειρηματικές επενδυτικές ροές βρίσκονται πολύ κοντά στις χαμηλότερες αρνητικές επιδόσεις της περιόδου, με αποτέλεσμα το φαινόμενο της επενδυτικής ένδειας στη χώρα μας να παρουσιάζει αξιοσημείωτη διάρκεια, όπως αναφέρει η ΤτΕ. Επιπροσθέτως, στην ίδια περίοδο, το ποσοστό των δημοσίων επενδύσεων στο ΑΕΠ ελαττώθηκε κατά 2 περίπου ποσοστιαίες μονάδες.

Στην αντιστροφή αυτή της εικόνας καθοριστικό ρόλο θα έχει η υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, το οποίο θα πρέπει να στηριχθεί στη δημόσια ακίνητη περιουσία. Σύμφωνα με την ΤτΕ, εκτός από τη δημιουργία υπεραξιών και την εξασφάλιση σημαντικών αποδόσεων από ακίνητα, πόρους και υπηρεσίες, οι οποίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες ή δεν έχουν αξιοποιηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό, η επιτυχής έναρξη και υλοποίηση νέων ιδιωτικών επενδύσεων στη δημόσια περιουσία θα σημάνει και την έναρξη της αναστροφής του αρνητικού επενδυτικού κλίματος και της δυσπιστίας προς την ελληνική οικονομία. «Τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι οι ιδιωτικοποιήσεις όχι μόνο συνεισφέρουν στην επίτευξη διατηρήσιμης δημοσιονομικής προσαρμογής αλλά και, εφόσον μάλιστα συνοδεύονται από ισχυρή δέσμευση για μελλοντικές επενδύσεις, ενισχύουν τη ροή παραγωγικών επενδυτικών πόρων, δημιουργούν νέες αγορές, αναπτύσσουν τις υπάρχουσες και συμβάλλουν στην ενίσχυση της συνολικής ζήτησης», όπως επισημαίνει η ΤτΕ. Αναφέρει, δε, ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν και η αγροτική και η περιαστική περιουσία του Δημοσίου.