ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δέσμη έξι προτάσεων για να περιοριστεί η φυγή των νέων Ελλήνων

neoi-metanastes

Η μαζική έξοδος του πιο καταρτισμένου και νεαρού δυναμικού της χώρας τα χρόνια της κρίσης, σε συνδυασμό με την υπογεννητικότητα, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα που υπονομεύει όχι μόνον το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά και την προοπτική ανάκαμψης της χώρας, καταδικάζοντάς την σε συνθήκες κοινωνικής και οικονομικής υπανάπτυξης. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση του διοικητή της ΤτΕ, βάσει των οποίων από τα 427.000 άτομα που έφυγαν από τη χώρα από το 2008 έως και το 2013, οι 223.000 ήταν νέοι 25-39 ετών, η πλειοψηφία των οποίων πιθανολογείται βάσιμα ότι ανήκει στο υψηλότερα καταρτισμένο ποσοστό του πληθυσμού.

Η μαζική έξοδος του πιο νέου ηλικιακά πληθυσμού την επίμαχη περίοδο, με μικρές μάλιστα πιθανότητες επιστροφής, συνδυάζεται με τη μείωση του ολικού συντελεστή γονιμότητας στη χώρα μας, δηλαδή του αριθμού των παιδιών που θα έπρεπε να γεννήσει κάθε γυναίκα στη διάρκεια του γόνιμου βίου της προκειμένου ο πληθυσμός να παραμείνει σταθερός. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι υψηλότερο του 2, στην Ελλάδα αναμένεται να επιδεινωθεί από το 1,53, που ήταν την περίοδο 1985-1990, στο 1,3 την περίοδο 2015-2020. Ετσι, το ποσοστό πληθυσμού σε ηλικία απασχόλησης, δηλαδή μεταξύ 15 και 64 ετών, την προσεχή πενταετία προβλέπεται να μειωθεί κατά 2,64 μονάδες, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες για το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά και τη φυσιογνωμία της κοινωνίας. Η ΤτΕ συστήνει μια δέσμη έξι προτάσεων για την ανακοπή της φυγής των νέων Ελλήνων, ενώ παράλληλα προτρέπει η πολιτική για την αντιμετώπιση της γήρανσης να περιλαμβάνει μέτρα και για το μεταναστευτικό. «Η ανάγκη για μια τέτοια πολιτική είναι ολοφάνερη», υπογραμμίζει, «αν ληφθούν υπόψη οι δυσμενείς δημογραφικές προοπτικές και όσα αρνητικά αυτές συνεπάγονται για την οικονομική μεγέθυνση, το ασφαλιστικό σύστημα και τελικά την κοινωνική ευημερία. Αυτά ισχύουν για τις μεταναστευτικές ροές, αλλά και το μερίδιο των προσφυγικών ροών που η Ελλάδα αναλαμβάνει να δεχθεί στο πλαίσιο της Ε.Ε. υπό τις συνθήκες τις τωρινής κρίσης που δεν έχει προηγούμενο», καταλήγει.

Για την ανακοπή της φυγής ανθρωπίνου δυναμικού η ΤτΕ προτείνει την εκπόνηση και υλοποίηση εντός σχεδίου αναδιοργάνωσης της αγοράς εργασίας, με στόχο τον επανακαθορισμό των μορφών επιστημονικής και επαγγελματικής εξειδίκευσης, ώστε να αντιστοιχιστούν καλύτερα οι δεξιότητες των νέων με τη ζήτηση της αγοράς. Το κράτος θα πρέπει με δράσεις να στηρίζει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, να προάγει την αριστεία, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, αφού, όπως επισημαίνει, η αναξιοκρατία, η αδιαφάνεια, η μετριοκρατία, ο νεποτισμός, η διαφθορά και η έλλειψη ευκαιριών δημιουργικής απασχόλησης ήταν μεταξύ των βασικότερων λόγων φυγής των νέων, όπως αυτοί καταγράφηκαν από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Η στρατηγική θα πρέπει να συμπεριλάβει και πολιτικές για την ένταξη των νέων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας, καθώς διαπιστώνεται ότι το ποσοστό αυτών στη χώρα μας φθάνει το 19% του πληθυσμού της ηλικιακής ομάδας 15-24 ετών.