ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H πρόταση των τραπεζών για την ίδρυση εταιρειών διαχείρισης «κόκκινων» δανείων

h-protasi-ton-trapezon-gia-tin-idrysi-etaireion-diacheirisis-kokkinon-daneion-2125025

Μια λιγότερο γραφειοκρατική διαδικασία για την ίδρυση εταιρειών διαχείρισης και αγοράς «κόκκινων» δανείων εισηγούνται οι τράπεζες προς την ΤτΕ, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εταιρείες που θα δραστηριοποιηθούν σε αυτό τον τομέα. Στόχος, όπως σημειώνουν, το εποπτικό πλαίσιο που θα θεσμοθετηθεί να μη λειτουργήσει αποτρεπτικά για τη σύσταση τέτοιων εταιρειών, που θα κληθούν να διαχειριστούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της οικονομίας.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο της ΤτΕ προβλέπει τη δυνατότητα των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων να χορηγούν δάνεια προς τους οφειλέτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προκειμένου να κάνουν αναδιάρθρωση της οφειλής τους, χωρίς να απαιτείται να έχουν αγοράσει το δάνειο. Επιπλέον προβλέπει τον εξονυχιστικό έλεγχο των φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο και στη διοίκηση αυτών των εταιρειών. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται στις 100.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που θα κάνουν διαχείριση και αγορά δανείων, ενώ, στην περίπτωση που θα κάνουν και αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου, το απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο είναι 4,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις τράπεζες, το απαιτούμενο κεφάλαιο για τις εταιρείες που θα κάνουν αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου είναι δυσανάλογο με αυτό που απαιτείται για εξαγορά και προτείνεται η επανεξέτασή του.

Η προοπτική να αλλάξουν χέρια μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας μέσα από τη διαδικασία της αναχρηματοδότησης είναι και ο λόγος για τον οποίο οι εταιρείες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων, οι μέτοχοί τους και το επιχειρηματικό τους πλάνο τίθενται υπό την αυστηρή εποπτεία της ΤτΕ. Το επιχειρηματικό πλάνο που θα ακολουθήσουν πρέπει να περιλαμβάνει καταγεγραμμένες τις μεθόδους διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων, την επικοινωνία με τους πελάτες, αλλά και τους όρους κάτω από τους οποίους θα μπορούν να αποκτήσουν συμμετοχή στις εταιρείες των οποίων τα δάνεια θα αναλάβουν να διαχειριστούν ή να αναδιαρθρώσουν. Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι να διασφαλιστεί η διαφάνεια, αλλά και να αποτραπεί η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των εν δυνάμει νέων και των υφιστάμενων μετόχων.

Το πρόγραμμα επιχειρηματικής δραστηριότητας θα περιλαμβάνει την πλήρη και λεπτομερή καταγραφή όλων των εργασιών διαχείρισης «κόκκινων» δανείων, περιγραφή τυχόν άλλων δραστηριοτήτων της εταιρείας, αλλά και στοιχεία για τη δομή του ομίλου (ασφαλιστικός, επενδυτικών υπηρεσιών, χρηματοοικονομικός) στον οποίο η εταιρεία πιθανόν να συμμετέχει. Εκτός από το επιχειρηματικό τους πλάνο, οι εταιρείες θα πρέπει να λάβουν έγκριση για τις μεθόδους διαχείρισης, τα κριτήρια ιεράρχησης και κατηγοριοποίησης του χαρτοφυλακίου που αναλαμβάνουν, των διαδικασιών χειρισμού των δανειοληπτών με κοινούς πιστωτές, τα κριτήρια αξιολόγησης της ικανότητας αποπληρωμής του φυσικού ή του νομικού προσώπου και την πολιτική επικοινωνίας με τους πελάτες.

Μεταξύ των στοιχείων που θα ελέγχει η εποπτική αρχή είναι η μετοχική σύνθεση της εταιρείας, οι πηγές χρηματοδότησής της, η προέλευση των διαθέσιμων κεφαλαίων για την απόκτηση τυχόν συμμετοχής, καθώς και οι μέτοχοι των εταιρειών, οι οποίοι θα ελέγχονται για τα εισοδηματικά και περιουσιακά τους στοιχεία, συνεργασίες που τυχόν υπήρξαν με πιστωτικά ιδρύματα την τελευταία δεκαετία, περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, κ.λπ.