ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετά την αξιολόγηση οι άδειες σε εταιρείες για τα «κόκκινα» δάνεια

meta-tin-axiologisi-oi-adeies-se-etaireies-gia-ta-kokkina-daneia-2125641

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αναμένεται να δοθούν οι πρώτες άδειες σε εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς τις τράπεζες, ανοίγοντας την αγορά των «κόκκινων» δανείων στη χώρα μας. Η σχετική Πράξη του διοικητή της ΤτΕ είναι έτοιμη και αναμένεται να δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης τις προσεχείς ημέρες, θέτοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη σύσταση εταιρειών που θα διαχειρίζονται, θα αναχρηματοδοτούν ή ακόμη και θα αγοράζουν οφειλές που είναι σε καθυστέρηση. Σύμφωνα μάλιστα με όσα ορίζει ο νόμος 4354 για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο στο πλαίσιο των προαπαιτούμενων, η ΤτΕ είναι υποχρεωμένη να χορηγήσει την άδεια μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την επομένη της υποβολής της σχετικής αίτησης.

Σε πρώτη φάση, το μοντέλο δραστηριοποίησης αυτών των εταιρειών στη χώρα μας θα βασίζεται σε κοινές εταιρείες που θα συστήσουν με τις τράπεζες κυρίως για τη διαχείριση οφειλών, χωρίς δηλαδή να περιλαμβάνει την αγορά τους. Ηδη η Alpha Bank έχει προχωρήσει σε συνεργασία με την ισπανική Aktua και δρομολογούν την από κοινού σύσταση εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, που θα ανοίξει με τη δημοσίευση της Πράξης της ΤτΕ. Η σύμπραξη Alpha και Aktua δεν αποκλείει και τη συμμετοχή και άλλων τραπεζών στο ίδιο σχήμα, καθώς σχετικές συζητήσεις έχουν γίνει και με τη Eurobank, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστικοποιηθεί η προοπτική συνεργασίας.

Οι βαριές διατυπώσεις που προβλέπονται στην Πράξη της ΤτΕ για τη χορήγηση της άδειας, αλλά και την παρακολούθηση της δραστηριότητας της εταιρείας που θα αδειοδοτηθεί, είτε για να διαχειριστεί είτε για να αναχρηματοδοτήσει είτε για να αγοράσει δάνεια, παραπέμπει σε ένα αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας με συστηματική εποπτεία. Να σημειωθεί ότι, εκτός από τη διαχείριση καταναλωτικών, στεγαστικών και επαγγελματικών δανείων, οι εταιρείες αυτές θα μπορούν να αναχρηματοδοτούν οφειλές κυρίως επιχειρήσεων, με στόχο τη διάσωσή τους και τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι μέσα από την ανάπτυξη της αγοράς διαχείρισης απαιτήσεων και στη χώρα μας θα αναπτυχθεί και η αγορά ακινήτων, καθώς οι εν λόγω εταιρείες θα συνεργαστούν με μεσιτικά γραφεία, προκειμένου να μπορούν να διαχειριστούν τα ακίνητα που είναι προσημειωμένα για οφειλές προς τις τράπεζες. Αυτό προβλέπει το μοντέλο συνεργασίας της Alpha με την Aktua, που αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στο να δοθεί η δυνατότητα σε κάποιον που θέλει να πουλήσει το ακίνητό του, να το μεταβιβάσει είτε για να απαλλαγεί από την οφειλή του είτε για να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο φθηνότερο.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η Πράξη της ΤτΕ, οι εταιρείες που θα αδειοδοτηθούν θα πρέπει μεταξύ άλλων να υποβάλουν πρόγραμμα επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα περιλαμβάνει λεπτομερή καταγραφή όλων των εργασιών που συνδέονται με τη διαχείριση απαιτήσεων. Αντίστοιχα, προς έγκριση στην ΤτΕ θα τίθεται και το εγχειρίδιο με τις πολιτικές που θα ακολουθούν, τις μεθόδους διαχείρισης, τα κριτήρια ιεράρχησης και κατηγοριοποίησης του χαρτοφυλακίου. Στην περίπτωση που η εταιρεία θα αναλαμβάνει και σχεδιασμό λύσεων ρύθμισης ή αναδιάρθρωσης, το εγχειρίδιο θα περιλαμβάνει και περιγραφή των κριτηρίων αξιολόγησης της ικανότητας αποπληρωμής και βιωσιμότητας του φυσικού ή του νομικού προσώπου, με ειδική πρόβλεψη για τις λύσεις που αφορούν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Για την αντιμετώπιση των οφειλών σε καθυστέρηση, οι εταιρείες διαχείρισης και αγοράς «κόκκινων» δανείων θα ακολουθούν τους κανόνες που προβλέπονται στον Κώδικα Δεοντολογίας της ΤτΕ, τεκμηριώνοντας την πρόταση ρύθμισης που θα κάνουν προς τους δανειολήπτες.

Μεταξύ των στοιχείων που θα ελέγχει η εποπτική αρχή είναι η μετοχική σύνθεση των εταιρειών αυτών, οι πηγές χρηματοδότησής τους, η προέλευση των διαθεσίμων κεφαλαίων για την απόκτηση συμμετοχής, καθώς και ο σκοπός της, δηλαδή εάν πρόκειται για στρατηγική επένδυση ή επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Υπό εξαντλητικό έλεγχο θα περνούν και τα φυσικά πρόσωπα, μέτοχοι των εταιρειών, ελέγχοντας εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία, τυχόν επαγγελματικές ή συγγενικές σχέσεις με πρόσωπα με πρόσωπα που κατέχουν πολιτικά αξιώματα, συνεργασίες που τυχόν υπήρξαν με πιστωτικά ιδρύματα, περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων κ.ά.